Depoul de tramvaie va fi modernizat cu fonduri europene

0
414
Depoul de tramvaie al RAT Craiova va fi modernizat prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană care este accesat de autoritatea locală. Costurile de reabilitare a construcțiilor și a căilor de rulare, precum și a dotărilor, sunt estimate la suma de 61 milioane de lei, dintre care contribuția municipalității este de 2%, adică 1,2 milioane de lei.
Depoul de tramvaie a fost construit în anul 1984 și, de atunci, nu a mai fost modernizat niciodată, autoritățile recunoscând că toate activitățile care se desfășoară acolo sunt unele slab calitative. „Depoul de tramvaie, împreună cu toate dotările aflate în incinta acestuia sunt parte structurală din logistica necesară asigurării funcţionării transportului public cu tramvaiele în municipiul Craiova și reprezinta ultimă verigă nemodernizată a sistemului de transport public cu tramvaie în municipiul Craiova”, se arată în proiectul de hotărâre care este supus, astăzi, votului consilierilor municipali.
Finanțarea  ajunge la 61 milioane de lei
În raportul care însoțește propunerea se precizează că proiectul este inclus în „lista de proiecte prioritare a Documentului justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI 2014-2020, aferentă Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, pentru Obiectivul specific 4.1”. De asemenea, proiectul face parte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Craiova. Finanțarea este estimată la suma de 61 milioane de lei, dintre care 2% sunt asigurați de autoritatea locală – 1,2 milioane de lei. Tot autoritatea locală va acoperi și toate cheltuielile neeligibile ale proiectului. 
Vor fi modernizate toate halele
Autoritățile au în vedere reabilitarea clădirilor și a halelor de întreținere și reparații, a stațiilor de spălare, reabilitarea căilor de rulare a tramvaielor și a echipamente de cale, înlocuirea rețelei de contact existente și achiziționarea echipamentelor și utilajelor specifice activităților de depou. „Prin realizarea tuturor măsurilor se urmărește asigurarea unui sistem local de transport eficient, bazat pe stabilirea unor relații funcționale cu scopul facilitării mobilității persoanelor ce utilizează mijloacele de transport în comun în condiții de siguranță şi cu un impact cât mai redus asupra mediului”, se motivează în proiect.
Spălătoria de tramvaie va fi dotată corespunzător
Spălătoria de tramvaie va fi echipată cu o instalaţie performantă pentru spălarea exterioară a vagoanelor. Între dotări, sunt prevăzute și aspiratoare profesionale pentru efectuarea curăţeniei interioare. „Se vor analiza, de asemenea, şi alte necesităţi de dotări special destinate pentru efectuarea curăţeniei exterioare şi interioare a vagoanelor”, se arată în documentul municipalității. Hala de reparaţii va fi dotată cu elevatoare speciale pentru ridicarea materialului rulant şi dispozitive speciale pentru extragerea, ridicarea şi poziţionarea diverselor componente grele ale tramvaielor.
Va crește numărul de călători cu tramvaiul
Toate aceste intervenții, susțin autoritățile, vizează îmbunătăţirea traficului public urban, prin creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor. Transportul de călători va fi mai rapid, iar transportul electric va deveni și el atractiv, prevede proiectul la capitolul beneficii. Se vor reduce, de asemenea, și cheltuielile de exploatare, întreţinere şi reparaţii, va creşte siguranţa în circulaţie şi confortul pentru călători la nivelul cerinţelor reglementărilor internaţionale specifice domeniului. „După implementarea proiectului, se estimează o creştere a numărului de călătorii cu tramvaiul”, își propun, ca scop final, autoritățile locale.