Copiii, expuşi riscurilor prea devreme

0
118

În activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj centrele rezidenţiale şi cele de zi ocupă rolul determinant în sprijinirea copiilor. Cele 24 de servicii de tip rezidenţial, dintre care 5 centre pentru copilul cu handicap şi 19 pentru copilul şcolarizat asigură servicii medicale, educaţionale şi socializare.

Alte 11 centre de consiliere, alături de Centrul de Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru Persoanele cu Tulburări de Spectru  Autist, ce are o capacitate de 100 de locuri întregesc modul de raportare a D.G.A.S.P.C. Dolj la problematica copiilor defavorizaţi.

Beneficiari ai serviciilor de zi oferite de D.G.A.S.P.C. Dolj sunt în prezent 347 de copii, dintre care 250 provin din familie şi 97 din centrele de plasament. Protecţia specială a copilului în regim de urgenţă se realizează pentru 33 de cazuri, dintre care 23 de copii sunt în plasament în regim de urgenţă în servicii rezidenţiale. Au existat şi situaţii de încetare a acestei protecţii, când fie au fost încredinţaţi în vederea adopţiei (4 cazuri), fie nu au mai urmat cursuri şcolare (3 copii).

Analizând structura pe grupe de vârstă a copiilor aflaţi în plasament şi în plasament de urgenţă se poate constata că, cei mai mulţi au între 14-17 ani, respectiv 115 cazuri, urmaţi imediat de grupa de vârstă 10-13 cu 91 de beneficiar.

Sărăcia i-a despărţit

Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la lucru în străinătate au intrat şi ei în atenţia D.G.A.S.P.C. Dolj. Peste 600 de cazuri nu mai au niciun părinte lângă ei, iar 830 de copii au unul dintre părinţi afară. Pe lângă această cauză de separare între generaţii mai există câteva cu adevărat dramatice. Sărăcia a cauzat ruperea destinelor a 514 copii, pentru care părinţii au intrat în con de umbră. La alţi 143, decesul părinţilor a reprezentat o trecere bruscă spre un alt stil de viaţă. Nu suntem feriţi nici de cazurile în care părinţii au fost decăzuţi din drepturi, iar copiii au luat calea asistenţei sociale. Aici este vorba la finele lunii iunie 2015 de 26 de copii. Abuzul şi neglijarea au trimis şi acestea către D.G.A.S.P.C. Dolj alţi 196 de copii.

Telefonul copilului, confirmat

În acest an, până în prezent, D.G.A.S.P.C. Dolj a primit 262 de sesizări privind cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copilului. Potrivit datelor insituţiei, toate aceste sesizări au fost confirmate. La telefonul copilului s-au făcut 98 de sesizări şi au fost confirmate în întregime. Sesizările au fost iniţiate de profesionişti la 227 de cazuri şi 35 de persoane fizice, în ambele împrejurări toate reclamaţiile fiind confirmate.

Scade abandonul în spitale

În primul trimestru al acestui an, numărul copiilor abandonaţi în maternitate, secţii de pediatrie şi alte secţii spitaliceşti nu a depăşit cifra 5. Familiile şi-au reluat nou-născuţii în două cazuri, iar ceilalţi sunt în plasament. Doljul are o statistică pe care nu o putem ocoli la capitolul copii cu handicap accentuat, 312 cazuri şi cu handicap sever, 932 de copii. Aproape jumătate din cea de a doua categorie nu frecventează o formă de învăţământ. Situaţia este mai bună la cei cu handicap mediu. Aici din 468 de copii identificaţi, numai 93 nu merg la şcoală.

VALENTIN CEAUŞESCU