Stimulente pentru angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanței

0
383

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj reamintește angajatorilor cã pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurãrilor pentru șomaj, pentru fiecare elev și student încadrat în muncã pe perioada vacanței.
Angajarea elevilor și studenților se poate realiza pe perioada vacanțelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadã de maximum 60 de zile lucrãtoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncã.
Diferenâa dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.
Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadreazã în muncã elevi și studenți în baza urmãtoarelor documente:
a) contract individual de muncă pe duratã determinatã, egalã sau mai micã decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial;
b) contract de muncã temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.
În cazul tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, contractul individual de muncã încheiat cu durata timpului de muncã de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe sãptãmânã se considerã încheiat cu normã întreagã. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie sã încheie o convenție cu agenþia pentru ocuparea forþei de muncă județeanã, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților.