Persoanele rezidente nu datorează contribuţia de asigurări sociale

0
342

Începând cu luna aceasta, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Eugen Călinoiu (foto), directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj a precizat că nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de către persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii sau de către cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii. „Nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate persoanele care obţin venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare şi nici persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică”, a preciuat Eugen Călinoiu.