Rast: O harababură administrativă, la care te iei cu mâinile de cap

0
346

Prin Ordin al Prefectului de Dolj (nr. 162/4 iunie 2018) se convoacă, în ziua de 8 iunie 2018, ora 10.00, „la a doua ședință, consilierii aleși, în vederea desfășurării ședinței de constituire a Consiliului Local al comunei Rast, conform anexei la prezentul ordin”. Ordinul respectiv se întemeiază, după cum se face precizarea, între altele, pe referatul întocmit de Serviciul Juridic din cadrul Instituției Prefectului Jud. Dolj (înregistrat sub nr. 6011/2011) procesul-verbal încheiat cu ocazia convocării ședinței de constituire din data de 4 iunie a.c., la care nu s-a întrunit cvorumul de 2/3 pentru legalitatea întregului demers administrativ. Aparent, nimic de … comentat. Numai că anexa la Ordinul 162/2018, la care se face trimitere, cu numele persoanelor convocate la ședința de constituire a Consiliului Local al comunei Rast, inserează la poziția a opta pe Iulian Silișteanu, primar al comunei, validat prin Încheierea ședinței Camerei de Consiliu, din 22 iunie 2016 a Judecătoriei Băilești. De la acea dată în mandat, evident după depunerea jurământului. Potrivit art. 87 al.1 din Legea 161/2003 privind incompatibilitățile aleșilor locali, „funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al Consiliului Județean este incompatibilă (n.r. – între altele) cu funcția de consilier local”. Poate face Prefectura Dolj derogări de la prevederile exprese ale Legii 161/2003 – secțiunea a IV-a – privind incompatibilitățile aleșilor locali? Să admitem că e o scăpare, dar nu prea este… În anexa menționată sunt enumerați următorii cinci consilieri locali din partea PNL, în ordine, după cum urmează: Arnăutu Cătălin Ciprian, Mirea Radu Sorin, Pîrvu Eugen, Lică Florica și Băluță Ion. Altă eroare. Și iată de ce. Printr-un Ordin al Prefectului de Dolj, (nr. 348/24 octombrie 2017) se constata încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al numitului Arnăutu Cătălin Ciprian, declarându-se vacant locul respectiv. Numele lui Arnăutu Cătălin Ciprian este însă la poziția 1 pe anexa cu persoanele convocate la ședința de constituire a Consiliului Local al comunei Rast, de mâine. Mai mult, prin adresa nr. 57/31 mai a.c., sub semnătura președintelui PNL Dolj Stoica Ștefan Bucur, remisă primăriei Rast, s-au comunicat următoarele: Arnăutu Cătălin Ciprian a fost radiat din PNL (20 noiembrie 2017); Mirea Radu Sorin – radiat din PNL (20 noiembrie 2017); Pîrvu Eugen – radiat din PNL (iulie 2016); Lică Florica – demisie (25 mai 2017); Ion Băluță – radiat din PNL (20 noiembrie 2017). Și enumerarea continuă cu alți candidați pe lista PNL Rast, solicitându-se, în schimb, validarea următorilor: Butoi Constatin, Aranghel Andreea Diana, Rudăreanu Dan Cătălin, Goanță Florin, Babadan Constatin. Cu alte cuvinte, ferindu-ne de comentarii de prisos, Prefectura Dolj se află într-o situație să-i spunem bizară, folosind un eufemism. În sensul că nu cunoaște realitatea, comunicată de PNL Dolj primăriei din Rast. Și, în consecință, nu și-a însușit-o, și de aici o harababură la care te iei cu mâinile de cap, pe care a alimentat-o copios. Dar chiar, cine are interesul unor jocuri meschine, de culise, menite a perturba administrarea comunei Rast, altminteri una bine gospodărită, cu oameni harnici și răbdători.