A doua Conferinţă Naţională „Educaţie şi Spiritualitate”

0
468

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova, organizează în perioada 7-8 iunie cea de-a doua ediţie a conferinţei naţionale cu participare internaţională cu tema „Educaţie şi Spiritualitate”.

Potrivit organizatorilor, la eveniment vor lua parte, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Mitropoliei Olteniei, ai Episcopiei, ai Academiei Române, ai  Guvernului României, Ministerul Afacerilor Externe, ai  conducerii Universităţii din Craiova, precum şi  cadre didactice din universităţi din Bulgaria, Serbia.

Conferinţa “Educaţie şi Spiritualitate” are drept scop dezbaterea unor preocupări comune ale participanţilor în ceea ce priveşte educaţia contemporană şi identificarea unor soluţii pentru rezolvarea lor, cu utilizarea pârgiilor care ţin de promovarea şi implementarea valorilor spirituale. La lucrările conferinţei participă cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, studenţi, precum şi viitori profesori. Prima zi a conferinţei va fi dedicată dezbaterilor ideilor în plen şi pe secţiuni.

Secţiunile din cadrul conferinţei sunt:

  • Învăţământ universitar;  cu două work-shopuri: Dimensiunea cultural-spirituală a educaţiei –  coordonatori workshop: diplomat Monica Joiţa – Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe; lect. univ. dr. Vali Ilie; Tendinţe actuale în educaţia universitară – coordonatori workshop: conf. univ. dr. Cornel Novac, conf. univ. dr. Diana Csorba, lect. univ. dr.  Mihaela Aurelia Ştefan;

 

  • Învăţământ preuniversitar, cu work-shopurile: Educaţia timpurie – o viziune diacronică – coordonatori workshop: conf. univ. dr.  Irina Maciuc, conf. univ. dr. Viorel Ionel; Perspective moderne de abordare a teoriei şi practicii instruirii – coordonatori workshop: lect. univ. dr. Ecaterina Sarah Frăsineanu, lect. univ. dr. Florentin-Remus Mogonea, asist. cercet. dr. Marian Pădure;

 

  • La secţiunea studenţi, se va aborda o tematică legată de “Bune practici în formarea iniţială a studenţilor-viitori profesori” – coordonatori workshop: lect. univ. dr. Alexandrina Mihaela Popescu, lect. univ. dr. Florentina Mogonea, lect. univ. dr. Răzvan Alexandru Călin.

Dumincă, 8 iunie, în cea de-a doua zi a conferinţei vor fi sintetizate rezultatele dezbaterilor pe secţiuni şi pe work-shopuri din ziua precedente şi vor fi conturate concluzii, ipoteze, direcţii şi soluţii de perfecţionare a activităţii din învăţământ. Studiile vor fi publicate într-un volum colectiv, sub egida Editurii Mitroplia Oltenia.