Oficiul Teritorial Sud Vest al ANMCS îşi deschide activitatea!

0
142

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) este o instituţie a administraţiei publice centrale, care are ca obiect de activitate reglementarea şi promovarea managementului calităţii şi a siguranţei pacientului în sistemul de sănătate din România. Prin Hotărârea Guvernului nr. 778/2018 au fost înfiinţate opt oficii teritoriale – structuri cu personalitate juridică – ale ANMCS menite să crească eficienţa îndrumării unităţilor sanitare în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, precum şi a monitorizării menţinerii condiţiilor de acreditare. Mâine, de la ora 10, în sala de şedinţe a Prefecturii Dolj, are loc evenimentul de deschidere a activităţii Oficiului teritorial Sud Vest al ANMCS, cu sediul în municipiul Craiova, arondate fiind judeţele Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.