Reglementări privind drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi prestatorilor de servicii de plată

0
74

Guveguvernrnul a adoptat un proiect de act normativ care va duce la creşterea nivelului de informare şi protecţie a consumatorilor la alegerea unui cont de plată, la schimbarea acestuia, precum şi la deschiderea unui cont de plată cu servicii de bază.

Este vorba despre un proiect de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază.

Actul normativ transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2014/92/UE, conţinând aspecte referitoare la transparenţa şi compatibilitatea comisioanelor percepute consumatorilor pentru conturile de plăţi deţinute de aceştia, la schimbarea conturilor de plăţi, la facilitarea deschiderii transfrontaliere de conturi de plăţi, precum şi la deschiderea şi utilizarea conturilor de plăţi cu servicii de bază.

Proiectul de lege se va aplica acelor conturi de plăţi prin care consumatorii pot cel puţin să depună fonduri într-un cont de plăţi, să retragă numerar dintr-un cont de plăţi şi să execute, respectiv să primească operaţiuni de plată, inclusiv transferuri de credit către şi de la terţi.

Actul normativ stipulează obligativitatea stabilirii unei liste a celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăţi. Lista va cuprinde termenii şi definiţiile pentru fiecare dintre serviciile identificate, utilizându-se un singur termen pentru fiecare serviciu pentru a se asigura utilizarea unei terminologii standardizate de către prestatorii de servicii de plată, astfel încât consumatorii să înţeleagă şi să compare comisioanele percepute.

Lista va cuprinde cel puţin 10 şi cel mult 20 dintre cele mai reprezentative servicii care fac obiectul unui comision, servicii oferite cel puţin de un prestator de servicii de plată la nivel naţional, va integra terminologia standardizată la nivelul Uniunii Europene şi va fi adoptată prin hotărâre a Guvernului.

Alte prevederi ale ordonanţei se referă la:

Ø Un document de informare cu privire la comisioane şi glosar – pentru a ajuta consumatorii să compare cu uşurinţă comisioanele aferente conturilor de plăţi din piaţa internă în ansamblu, prestatorii de servicii de plată vor pune la dispoziţia consumatorilor un document de informare cu privire la comisioane care să prezinte comisioanele aferente tuturor serviciilor cuprinse în lista celor mai reprezentative servicii legate de un cont de plăţi la nivel naţional.

Ø Situaţia comisioanelor suportate – prestatorii de servicii de plată vor informa consumatorii gratuit şi cel puţin o dată pe an cu privire la toate comisioanele percepute pentru contul lor de plăţi, inclusiv, dacă este cazul, rata dobânzii pentru descoperitul de cont şi rata dobânzii creditoare.

Ø O pagină web de comparare a comisioanelor – pentru a oferi consumatorilor posibilitatea de a obţine informaţii imparţiale cu privire la comisioanele percepute şi ratele dobânzii aplicate în legătură cu conturile de plăţi, este necesară asigurarea existenţei cel puţin a unui site internet de comparare independent din punct de vedere operaţional de prestatorii de servicii de plată. Site-urile internet de comparare pot fi administrate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau de asociaţii de consumatori luate în evidenţă de ANPC care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei consumatorilor.

Ø Schimbarea conturilor – se prevede o procedură clară, rapidă şi sigură prin care prestatorii de servicii de plată vor schimba conturile de plăţi, inclusiv conturile de plăţi cu servicii de bază.

Ø Accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază – atunci când solicită sau accesează un cont de plăţi, consumatorii rezidenţi în mod legal în Uniune nu fac obiectul discriminării de către instituţiile de credit din motive de naţionalitate sau loc de reşedinţă sau din alte motive, după cum se prevede la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Condiţiile aplicabile deţinerii unui cont de plăţi cu servicii de bază nu trebuie să fie discriminatorii.

Potrivit actului normativ, ANPC este autoritate naţională competentă abilitată să asigure aplicarea şi respectarea actului normativ. ANPC cooperează cu Banca Naţională a României ori de câte ori este necesar pentru a se respecta prevederile legii, inclusiv în vederea cooperării cu Autoritatea Bancară Europeană.

De asemenea, proiectul de lege cuprinde dispoziţii referitoare la contravenţii şi sancţiuni, stabilind că reprezentanţii împuterniciţi ai ANPC sunt cei care constată contravenţiile şi aplică sancţiunile, la sesizarea consumatorilor, a asociaţiilor de consumatori ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

Aspectele referitoare la comparabilitatea comisoanelor aferente unui cont de plăţi şi la schimbarea conturilor se aplică prestatorilor de servicii de plată, iar aspectele referitoare la asigurarea accesului la conturile de plăţi se aplică instituţiilor de credit.