Din 43 de solicitări, 33 de titularizări

0
276

În şedinţă publică, organizată la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, s-au definitivat primele rezultate ale examenului de titularizare, pentru cei care întruneau condiţiile necesare repartizării pe posturi. Din cele 43 de solicitări, un număr de 33 de cadre didactice au îndeplinit cerinţele cerute de lege. Conform metodologiei, titularizarea este posibilă numai pentru cei care au obţinut nota de minimum 7 în ultimii şase ani la un concurs de titularizare; să aibă definitivatul luat sau să-l obţină în acest an; solicită un post didactic, care nu a fost ocupat în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este constituit sau  se poate constitui în una sau mai multe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar curent, este complet sau are în componenţă cel puţin patru ore opţionale, este vacant şi i se certifică valabilitatea de patru ani.