A apărut „Ghidul absolventului de clasa a VIII-a”

0
322

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a editat „Ghidul absolventului de clasa a VIII-a”, în care sunt cuprinse toate datele necesare admiterii în învăţământul liceal şi învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2015/2016. Astfel, oferta ISJ Dolj conţine 46 de instituţii de învăţământ de stat, cu planurile de şcolarizare aferente. În această lună, în ceea ce priveşte învăţământul liceal, calendarul cuprinde mai multe etape, care debutează astăzi cu transmiterea către şcolile gimnaziale a broşurii amintite, alături de listele centrelor de înscriere şi a şcolilor arondate, la care se adaugăafişarea în unităţile gimnaziale a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor, de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora. Între 11 și 29 mai vor avea loc şedinţe cu părinţii, pentru prezentarea ofertelor. Va urma, tot în această lună, desfăşurarea probelor de aptitudini, acolo unde este cazul, şi a celor de limbi moderne, în funcţie de dorinţele elevilor.