Continuă mobilitatea cadrelor didactice

0
257

Mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar este în plină desfăşurare, la începutul acestei săptămâni având loc etapa de completare a normei didactice.

În data de 5 martie, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj s-a desfăşurat şedinţa de repartizare a cadrelor didactice pentru completarea normei didactice. „La această etapă au participat 87 de cadre didactice, dintre acestea 85 fiind prezente în sală. Pentru cei doi absenţi, Comisia de mobilitate, conform prevederilor metodologice, a alocat coduri de fracţiuni de normă corespunzătoare (pentru Limba franceză, respectiv Religie ortodoxă). Ca o noutate, cei care au optat pentru completarea normei pe perioadă nedeterminată, într-o altă specializare decât cea obţinută pe diploma de licenţă, au susţinut inspecţii speciale la clasă – 16 cadre didactice. De asemenea, şase cadre didactice au susţinut probe practice. Urmează etapa de transfer prin restrângere de activitate, la care participă 46 de cadre didactice, cărora, la nivelul unităţii de învăţământ unde sunt titulare, nu li s-a putut constitui jumătate de normă”, a precizat prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Conform metodologiei, „Cadrele didactice titulare, care solicită întregirea normei didactice de predare – învăţare – evaluare, completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate sau pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe catedre constituite şi  din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare susţin inspecţii speciale la clasă, la disciplinele solicitate, care nu se regăsesc în documentul de numire/transfer/repartizare… ”.

Cadrele didactice titulare care solicită transferul pentru restrângere de activitate în altă disciplină, decât cea pe care sunt titulare,  depun cerere (dosar) pentru evaluare în specialitatea respectivă având documente doveditoare pentru evaluarea activităţii pe specialitatea solicitată (ierarhizarea în ordinea descrescătoare a punctajelor se realizează conform specializării solicitate). Graficul de desfăşurare a probei practice/orale, inspecţiei speciale la clasă se va afişa luni, 12 martie, după centralizarea cererilor depuse. Înregistrarea dosarelor pentru restrângere de activitate a început ieri şi se va finaliza vineri, 9 martie, la ora 13.30.