Şase candidaţi pentru funcţiile de decan la UMF Craiova

0
581

Zi importantă la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. După ce la începutul anului au avut loc alegeri pentru fotoliul de rector, astăzi se desfăşoară concursurile pentru desemnarea decanilor. Şase cadre universitare şi-au depus candidaturile pentru cele trei funcţii de decan ale facultăţilor de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară.   

Bătălia decisivă se dă astăzi, când decanii vor fi selectaţi de o Comisie specială din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) Craiova, vor fi validaţi de Senatul instituţiei de învăţământ superior şi, apoi, numiţi prin decizia rectorului, prof. univ. dr. Ion Rogoveanu.

În cursă au intrat şi cadrele universitare care au îndeplinit funcţia de decan în mandatul ce tocmai se încheie. Astfel, la Facultatea de Medicină Dentară, prof. univ. dr. Veronica Mercuţ, decan în mandatul 2008-2012, o va avea drept contracandidată pe conf. univ. dr. Monica Scrieciu, în timp ce la Facultatea de Farmacie, prof. univ. dr. Johny Neamţu, decan în mandatul ce tocmai se încheie, îl va avea ca adversar pe prof. univ. dr. Florin Gorunescu. Excepţie, din acest punct de vedere, face Facultatea de Medicină unde fostul decan, prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, a devenit la începutul acestui an rectorul UMF Craiova. Aici candidaţi sunt conf. univ. dr.  Cristian Gheonea şi conf. univ. dr. Andrei Adrian Tică.

Fiecare din cei şase candidaţi a trebuit să pregătească un plan managerial pentru perioada 2012-2016 care să facă referire la dezvoltarea didactică – educaţia medicală şi internaţionalizarea programelor – cercetare ştiinţifică, resursa umană a departamentelor, baza materială şi resursele financiare ale facultăţii.

Planul managerial va stabili învingătorii

Conform metodologiei de selectare prin concurs a decanilor facultăţilor din cadrul UMF Craiova, candidaţii validaţi de Senatul instituţiei susţin un interviu în faţa comisiei de selecţie alcătuită prin decizia rectorului. De altfel, rectorul îndeplineşte funcţia de preşedinte al acestei comisii, care mai are în componenţă preşedintele Comisiei pentru învăţământ, dezvoltare curriculară şi evaluare academică internă din Senat, preşedintele Comisiei de etică şi deontologie universitară şi ştiinţifică din Senat, preşedintele Comisiei pentru evaluare şi asigurarea calităţii din Senat, decanul de vârstă al Senatului şi reprezentantul studenţilor.

În timpul interviului, candidaţii au obligaţia să răspundă la întrebări referitoare la planul managerial propus pentru facultate atât pentru structura minimală, cât şi pentru alte aspecte propuse. La fel de importantă este şi cunoaşterea şi acceptarea programului managerial al rectorului şi identificarea corelaţiei cu programul managerial al candidatului pentru nivelul facultăţii.

Nu în ultimul rând, contează preocupările candidaţilor de a respecta „principiile eticii şi deontologiei profesionale universitare, de a implementa reguli şi proceduri pentru buna funcţionare a tuturor programelor de studii, de a crea un climat favorabil performanţei în învăţământ şi cercetare ştiinţifică, precum şi alte aspecte pe care comisia le consideră necesare, inclusiv verificarea nivelului de cunoaştere a legislaţiei în vigoare referitoare la sistemul de învăţământ superior, care să evidenţieze calităţile manageriale ale candidaţilor”.

Calendarul alegerilor la UMF Craiova, se încheie după o jumătate de an

După desfăşurarea concursurilor pentru desemnarea decanilor pentru cele trei facultăţi din cadrul UMF Craiova – Facultatea de Medicină, Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Medicină Dentară – urmează desemnarea prorectorilor şi a prodecanilor în perioada 10-15 martie a.c. De altfel, printre atribuţiile decanilor figurează şi aceea de a-şi desemna prodecanii în baza angajamentului candidaţilor privind efectuarea a cel puţin 15 ore de activitate managerială pe săptămână, în facultate.

Calendarul alegerilor la UMF Craiova se încheie, astfel, la mai bine de şase luni după ce, în luna septembrie a anului trecut, sezonul electoral debuta cu scrutinul pentru departamentele din cadrul facultăţilor. Între timp au avut loc şi alegeri pentru consiliile facultăţilor,  Senatul UMF Craiova, dar şi pentru funcţia de rector.