Un ultim omagiu

0
296

Colectivul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române își exprimă regretul pentru dispariția ilustrului om de cultură, vicepreședintele Academiei Române, Răzvan Theodorescu.

Istoric de artă, membru titular și vicepreședinte al Academiei Române, preşedinte al Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române, marele om de cultură și-a pus amprenta inegalabilă asupra domeniilor în care a creat și a recreat operă istorică. Membru al mai multor asociații profesionale din țară și străinătate, precum Societatea Arheologică din Atena, Academia de Ştiinţe din New York, Academia de Ştiinţe a Republicii Albania, Academia de Ştiinţe şi Arte a Macedoniei, personalitatea sa lasă posterității un impresionant tezaur cultural. Cu o operă vastă, cărți, volume, circa 600 de studii și articole științifice dedicate artei și civilizației vechi românești și sud-est europene, forța sa creatoare va rămâne una de referință în lumea mentorilor generațiilor prezente și viitoare. Expert coordonator la Şcoala postdoctorală a Academiei Române „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale“ (din 2010), a fost distins, de-a lungul carierei sale, printre altele, cu premiul „Bernier” al Institutului Franței (1969), premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române (1976), premiul „Herder” al Universității din Viena (1993).

Institutul nostru a colaborat, de-a lungul timpului, cu eminentul academician, apreciind geniul și personalitatea sa remarcabilă. Prelegerile, conferințele, operele și analizele distinsului om de cultură sunt un model de urmat pentru întreaga lume intelectuală.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să așeze cu drepții, cu sfinții și cu îngerii Săi în ceruri pe onorabilul academician Răzvan Theodorescu și ne exprimăm compasiunea și regretul profund pentru plecarea din rândurile noastre și din viața aceasta!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!