CLM Craiova a stabilit indemnizația pentru comisia de vânzare a spațiilor medicale

0
1152

Membrii comisiei de vânzare a spațiilor medicale primesc o indemnizație de ședință de 900 de lei. Cuantumul a fost aprobat de consilierii municipali, în ultima ședință a CLM Craiova din luna ianuarie, comisia fiind formată prin dispoziție de primar încă din vara anului trecut. Prețul de vânzare al spațiilor medicale pornește de la suma care a fost stabilită prin raportul de evaluare.

             Potrivit legislației, spaţiile proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care funcţionează unităţile medicale, precum şi spaţiile în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical se vând prin negociere directă sau, după caz, prin licitaţie publică cu strigare. De vânzarea acestor spaţii se ocupă comisia de vânzare care se constituie prin dispoziţie a primarului. „Membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie au dreptul la o indemnizaţie pentru activitatea depusă, ale cărei cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene”, precizează autoritățile locale.

Comisia locală, constituită în vara lui 2019

La nivelul Primăriei Craiova, comisia de vânzare a respectivelor spații medicale a fost constituită printr-o disoiziție a primarului în iulie 2019 și a primit avizul favorabil al Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova la începutul lunii decembrie. La propunerea autorității locale, membrilor comisiei li s-a acordat o indemnizaţie în cuantum de 900 lei brut, pe şedinţă, pentru întreaga durată de funcţionare a comisiilor. Proiectul de hotărâre s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței CLM Craiova, din luna ianuarie, și a fost votat de aleșii locali.

Doi consilieri locali fac parte din comisie

Conform proiectului de hotărâre, fiecare comisie este formată din două persoane din aparatul de specialitate al primarului; un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene; un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor şi un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor dentişti; un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene și doi consilieri locali ai municipiului Craiova. „În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, aceştia vor fi înlocuiţi de membrii supleanţi, stabiliţi prin dispoziţie a primarului”, se precizează în raportul care însoțește proiectul de hotărâre.

Vânzarea pornește de la prețul din raportul de evaluare

Comisia de vânzare a spațiilor medicale se ocupă, potrivit legislașiei, cu evidenţa spaţiilor medicale. În cazul vânzării prin negociere directă, ea negociază cu cumpărătorul şi aprobă preţul minim de vânzare al spaţiilor medicale. De asemenea, participă și la desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare. Comisia negociază preţul de vânzare al spaţiului medical cu potenţialul cumpărător, pornind de la un preţ care nu poate fi mai mic decât cel rezultat din raportul de evaluare, raport care va evidenţia şi valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant pe bază de acte justificative, acolo unde este cazul.Valoarea investiţiilor efectuate se poate deduce numai dacă acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, dar valoarea nu poate depăşi jumătate din preţul stabilit în raportul de evaluare.