Cursuri de calculator gratuite pentru nevăzători

0
108

Persoanele cu deficienţe de vedere pot participa la cursuri gratuite de calculatoare, care au început luni, 4 februarie, şi se vor desfăşura pe parcursul a patru săptămâni la sediul din Craiova al Filialei Interjudeţene Dolj-Mehedinţi a Asociaţiei Nevăzătorilor, situat pe strada „Fraţii Buzeşti” nr. 2. Cursanţii vor avea 60 de ore pregătire şi petrec patru ore pe zi alături de un profesor, tot nevăzător, specializat în tehnologia de acces. 

Acţiunea este parte dintr-un proiect realizat din fonduri europene al Asociaţiei Naţionale a Nevăzătorilor, în parteneriat cu Compania Siveco, producătoare de soft educaţional, şi Fundaţia „Cartea Călătoare”, şi urmăreşte formarea şi dezvoltarea competenţelor persoanelor cu dizabilităţi vizuale în scopul incluziunii acestora pe piaţa muncii şi implicit sporirea şanselor de incluziune socială a acestora. În îndeplinirea obiectivului se are în vedere atât formarea teoretică a grupului-ţintă, cât şi formarea practică şi, ulterior, integrarea pe piaţa muncii.

„Zece calculatoare echipate special sunt puse la dispoziţia celor interesaţi. Urmărim prin acest proiect încadrarea în muncă a cât mai multor nevăzători, având în vedere că în momentul de faţă doar 3% din ei au un loc de muncă”, a declarat Leontin Mladinescu, preşedintele Filialei Interjudeţene a Nevăzătorilor.

Alături de nevăzătorii din Craiova, sunt aşteptate la cursuri şi persoanele cu deficienţe de vedere din mediul rural din Dolj, dar şi din alte judeţe, pentru acestea transportul urmând să fie decontat. Singura condiţie pentru a se putea înscrie la cursuri este să prezinte certificatul de încadrare în categoria de handicap vizual.

Cursanţii vor continua să înveţe online

În urma cursurilor de iniţiere, cei care vor dori vor putea continua studiul, având posibilitatea să se specializeze în editare de pagini web şi accesibilizarea unor site-uri existente. În faza de iniţiere în calculatoare, pot participa nevăzători până în vârsta de 65 de ani bărbaţii şi 63 de ani femeile. Din luna martie, cele zece calculatoare speciale vor ajunge la dispoziţia nevăzătorilor din Capitală.

“Cursanţii vor învăţa să utilizeze calculatoarele special dotate, după care vor continua cursurile online pentru a primi o diplomă. Scopul proiectului este să încadreze în muncă, inclusiv la domiciliu, cât mai mulţi nevăzători şi slab văzători”, a declarat directorul Filialei Interjudeţene a Nevăzătorilor.