Controale în cabinetele medicilor de familie

0
96

Luna trecută, inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj au trecut pragul mai multor cabinete ale medicilor de familie pentru a verifica în ce măsură aceştia respectă clauzele contractuale şi legislaţia în vigoare. Pentru neregulile constatate au fost aplicate o serie de sancţiuni. În ianuarie a.c., echipele de control ale CAS au întreprins 20 acţiuni de verificare la furnizorii de servicii medicale.

Printre altele, inspectorii CAS Dolj au verificat, pe parcursul acţiunilor de control, modul în care se acordă serviciile medicale, corespondenţa între serviciile solicitate pentru decontare de furnizori şi cele efectuate în mod real, precum şi modul în care au fost respectate de furnizor condiţiile existente la momentul evaluării.

Cu această ocazie, au fost verificaţi opt furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală primară, constatându-se mai multe deficienţe. Spre exemplu, au fost identificaţi pensionari care au beneficiat ilegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 de lei pe lună. Aceştia au declarat în scris că nu au alte venituri, deşi acest lucru s-a dovedit a fi fals, în cele din urmă, ei figurând în evidenţele ANAF cu alte venituri impozabile. Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au hotărât ca, în acest caz, contravaloarea medicamentelor compensate cu 90% prescrise de medicii de familie pensionarilor care realizează şi alte venituri în afara celor din pensii să se recupereze de la persoanele care au beneficiat ilegal de compensarea suplimentară de 40%.

20 de acţiuni de control într-o singură lună

În cazul a doi furnizori de servicii medicale au fost identificate servicii medicale raportate către Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, dar care nu s-au regăsit în evidenţele cabinetelor medicale sau nu au fost confirmate prin semnătură de către pacient. Pentru serviciile medicale raportate şi neefectuate, furnizorii au fost sancţionaţi cu avertisment scris, diminuarea cu 10% a sumei alocate pentru plata per capita din luna în care au fost identificate serviciile respective şi recuperarea contravalorii acestora.

De asemenea, trei dintre furnizorii verificaţi nu au folosit formularele tipizate obligatorii prevăzute în norme, respectiv cereri de transfer ale pacienţilor la medicul de familie, fapt pentru care au fost sancţionaţi cu avertisment. În cazul altor doi furnizori verificaţi s-a constatat că aceştia nu completează corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Spre exemplu, în fişa pacientului sau registrul de consultaţii nu a fost consemnat numărul talonului de pensie şi cuantumul pensiei pentru pensionarii cu venituri mai mici de 700 lei sau nu s-a solicitat acestora declaraţie pe proprie răspundere privind veniturile realizate. Pentru completarea incorectă şi incompletă a documentelor cabinetelor, furnizorii au fost sancţionaţi cu avertisment şi a fost imputată contravaloarea  compensării de 40% din totalul  acesteia de 90%.

Nereguli descoperite de inspectorii CAS Dolj

În plus, doi dintre furnizorii verificaţi nu actualizaseră evidenţa informatică a bolnavilor cronic transmisă la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, astfel încât aceasta să corespundă cu cea evidenţiată în Registrul de boli cronice. Pentru lipsa concordanţei între cele două evidenţe, furnizorii au fost sancţionaţi cu avertisment scris.

Pe lângă controalele efectuate la medicii de familie, au fost verificaţi trei furnizori de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate-medicină dentară. S-a constatat însă că sunt respectate clauzele contractului de furnizare servicii medicale. La fel s-a întâmplat şi în cazul a doi furnizori de servicii clinice şi a trei furnizori de medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu.

Au fost, de asemenea, efectuate şi două controale operative la furnizorii de servicii medicale care au eliberat concedii medicale şi s-a constatat că au fost respectate prevederile legale la emiterea acestora. Două controale inopinate au avut loc la domiciliul pacienţilor care beneficiază de concedii medicale, constatându-se că aceştia au fost prezenţi la adresa declarată şi urmează programul de recuperare recomandat.