Părinţii cer subiecte unice la simulările examenelor naţionale şi la teze

0
406
Organizarea simulărilor examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat 2021 de către elevii de clasele a VII-a, a VIII-a, a XI-a și a XII-a, cu subiect unic național, este cerută oficial de Federația Asociațiilor de Părinți ministrului Educației. Înainte cu o zi ca Sorin Cîmpeanu să se întâlnească cu sindicatele, asociațiile de studenți, elevi, părinți și rectori, Federația Asociațiilor de Părinți a făcut publică lista de solicitări cu care se va prezenta la discuții, conform edupedu.ro. Introducerea tezelor unice (cu același subiect elaborat la nivel național) este o altă cerință, alături de redeschiderea școlilor în mod special pentru elevii din clasele pregătitoare – a II-a și pentru cei din clasele a VIII-a și a XII-a, cel târziu începând cu semestrul II.

Părinții cer și “elaborarea unei proceduri de analiză a rezultatelor obținute la examenele de evaluare naţională şi bacalaureat comparate cu mediile anuale obţinute la disciplinele de examen pe întreg parcursul ciclului de învăţământ respectiv, şi luarea măsurilor privind responsabilizarea resursei umane“.De asemenea, părinții cer “alocarea unui buget de 500.000 lei fiecărei şcoli care, la evaluarea naţională va avea o medie generală cu o diferenţă mai mică de 0,8 puncte faţă de media înregistrată de elevi la disciplinele de examen la sfârşitul ciclului de invatamant”.

Solicitarea integrală trimisă Ministerului Educației de către Federația Națională a Asociațiilor de Părinți Nr. 6 din 06.01.2021

Vă comunicăm principalele puncte de discuţie pe care le propunem spre dezbatere/analiză/informare  în cadrul întrevederii care va avea loc la data de 07.01.2021, astfel: asigurarea participării fizice la ore  a elevilor din clasele P – II și, în mod special,  a celor din clasele a VIII-a și a XII-a, cel tarziu incepand cu semestrul II, anul şcolar 2020 – 2021; redeschiderea şcolilor in conditiile dispozitiilor ordinului comun MEC-MS, cel târziu începând cu semestrul II, anul şcolar 2020 – 2021, cu posibilitatea exprimarii opţiunii părinţilor, acolo unde este cazul, pentru a studia online; elaborarea subiectelor pentru probele examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat, pornind de la o analiză onestă a activității de predare-învățare-evaluare desfășurate în semestrul II, anul şcolar 2019 – 2020 şi semestrul I, anul şcolar 2020 – 2021,  în contextul special generat de pandemia COVID 19; organizarea şi desfăşurarea simulării, cu subiect unic elaborat la nivel naţional,  evaluării naţionale şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, pentru clasele VII-VIII şi XI – XII; elaborarea  unei proceduri de analiză a rezultatelor obţinute la examenele de evaluare naţională şi bacalaureat, comparate cu mediile anuale obţinute la disciplinele de examen pe întreg parcursul ciclului de învăţământ respectiv, şi luarea măsurilor privind responsabilizarea resursei umane; introducerea lucrărilor scrise semestriale (tezelor) cu subiect unic elaborat la nivel naţional; alocarea unui buget de 500.000 lei fiecărei şcoli care, la evaluarea naţională, va avea o medie generală cu o diferenţă mai mică de 0,8 puncte faţă de media înregistrată de elevi la disciplinele de examen la sfârşitul ciclului de invatamant; asigurarea, ca activitate prioritară a ministerului, tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu spaţii destinate special desfăşurării orelor de educaţie fizică care să indeplineasca condiţiile legale în ceea ce priveşte volumul de aer/elev, dotări, siguranţă, etc; efectuarea demersurilor necesare pentru fundamentarea unui cost standard/elev real, in special la bunuri si servicii; ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct al unităţilor de învăţământ preuniversitar (depolitizare); reintroducerea, în noile planuri – cadru, a studiului disciplinei de specialitate „Iniţiere vocală”, în ciclul liceal superior, filiera vocaţională, profilul artistic, specializarea Arta actorului; eliminarea din conţinutul noilor planuri – cadru de învăţământ, ciclul liceal inferior, învăţământ de artă, specializările muzică şi artă plastică, a orei de matematică şi a orei de fizică, ca nejustificate, şi introducerea, la specializarea muzica, a disciplinei de specialitate Armonie; anularea examenelor de sfârşit de an la disciplinele principale de specialitate, pentru elevii claselor II – VII şi IX – XI, din învăţământul preuniversitar de artă, specializarea muzică, şi echivalarea acestora cu media anuală; asigurarea accesului la sălile de studiu a elevilor din învăţământul de artă, specializarea muzică, excepţie făcând unităţile de învăţământ incluse în scenariul roșu; revizuirea programelor  de învăţământ o data la 4 ani; referitor la evaluarea și achiziția de manuale școlare și auxiliare didactice: procesul de evaluare a manualelor trebuie să fie continuu; procesul de achiziție a manualelor (independent de evaluare) trebuie să fie predictibil, pe o perioadă de cel puțin 5 ani; pentru materiile principale (limba română, matematică, o limbă străină, istorie, geografie) manualele să nu mai fie transmisibile, ci să fie achiziționate anual; analiza oportunitatii achizitionarii unor pachete educaționale (manual, caiet al elevului, ghid al profesorului, suport digital complet), cel puțin pentru materiile principale; monitorizarea audio – video a procesului de învăţământ; diverse.