Din 2020…. Producătorii şi importatorii de echipamente electrice, o taxă în plus

0
3422

Producătorii şi importatorii de echipamente electrice şi electronice din România  trebuie să plătească începând din 2020 o taxă de 4 lei/kg sau de 20 de lei/kg, în cazul lămpilor. Taxa trebuie achitată de companiile care nu îndeplinesc obligaţia anuală de colectare a unor asdtfel de deşeuri în scopul reciclării. Până acum, taxa se aplica pentru produsele introduse pe piaţă şi nedeclarate la Administraţia Fondului de Mediu (AFM).

În prezent, agenţii economici care introduc pe piaţa din România echipamente electrice şi electronice (EEE) au o serie de obligaţii către autorităţile de mediu. Printre cele mai relevante se numără obligaţia de a se înregistra în Registrul naţional al producătorilor de echipamente electrice şi electronice, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM), înainte de introducerea pe piaţă. Raportarea anuală la ANPM a cantităţii estimate şi motivate de EEE introduse pe piaţă şi plata contribuţiei de 4 lei/kg pentru anumite categorii de astfel de produse, respectiv de 20 lei/kg pentru lămpi, completează lista de obligaţii către autorităţile de mediu. Taxele se aplică pentru diferenţa dintre cantităţile de EEE declarate ca introduse pe piaţă şi cantităţile constatate ca introduse de Administraţia Fondului pentru Mediu. În plus, societăţile implicate sunt obligate să declare la AFM, până în data de 25 a lunii următoare, cantităţile de EEE introduse pe piaţă. 

Care sunt noutăţile din 2020?

Dacă în prezent taxa de 4 lei/kg, respectiv de 20 lei/kg este aplicabilă pentru diferenţa dintre cantităţile de EEE declarate ca fiind introduse pe piaţă şi cantităţile constatate de către AFM ca fiind efectiv introduse, de la 1 ianuarie 2020, această contribuţie va fi datorată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de EEE corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare şi cantităţile efectiv colectate. Cu alte cuvinte, dacă un producător/importator de asemenea produse pune pe piaţa din România 10.000 de kg, este obligat să colecteze 4.500 de kg de deşeuri în 2020. Dacă reuşeşte că colecteze doar 2.000 de kg, atunci va datora o taxă aferenta diferenţei de 2.500 de kg necolectate. Operatorii economici responsabili în faţa AFM trebuie să acorde o atenţie deosebită atingerii ratei anuale minime de colectare, cu atât mai mult cu cât, începând din 2021, rata anuală minimă de colectare va fi de 65%, în creştere de la 45% în prezent.

Pentru o centrală termică, taxa depăşeşte 100 de lei

Este important de menţionat faptul că aceste taxe au impact financiar major pentru firme dacă nu sunt tratate cu atenţie. Spre exemplu, pentru o centrală termică, taxa depăşeşte 100 de lei, iar pentru o maşină de spălat este cu mult peste 200 de lei. Una dintre problemele apărute în practică este dificultatea clasificării produselor ca EEE sau nu. O altă problemă este că transferul responsabilităţii de colectare către un organism reglementat în acest sens, deşi pare soluţia salvatoare, în realitate nu poate atinge în toate cazurile ţinta anuală impusă de lege din varii motive.