Formularul unic 700, folosit de la 1 ianuarie 2018

0
204

      Începând cu 1 ianuarie 2018, pentru înregistrarea contribuabililor la autoritatea fiscală se va utiliza un formular unic – Formularul 700 – „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, reglementat prin OPANAF nr. 2372/2017. Acelaşi formular se va utiliza şi pentru declararea modificărilor fiscale intervenite ulterior. Formularul se poate depune doar prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (nu se mai depune la registratura autorităţii fiscale).

Formularul înlocuieşte începând cu anul următor următoarele declaraţii de înregistrare fiscală: formular 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane juridice”; formular 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală pentru nerezidenţii ce deţin sedii permanente în România”; formular 015 „Declaraţie de înregistrare fiscală pentru nerezidenţii ce au obligaţii fiscale în România, dar nu deţin un sediu permanent în România”; formular 016 „Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane juridice străine la care conducerea acestora se face din România; formular 020 „Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice române/străine ce deţin un cod numeric personal; formular 030 „Declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice ce nu deţin un cod numeric personal”; formular 040 „Declaraţie de înregistrare fiscală depus de entităţile publice”; formular 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală depus de persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente sau profesii libere”.