2017 – Anul omagial al sfintelor icoane şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul

0
323

În şedinţa de lucru din 28 şi 29 octombrie 2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat 2017 Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. În acest sens, Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru naţional bisericesc, ce cuprinde congrese, colocvii şi simpozioane teologice, Concursul Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinţei”, conferinţe pastoral-misionare şi pelerinaje la biserici din ţară şi străinătate.

biserica 2În primul semestru al anului 2017, sub genericul Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, vor fi evidenţiate temele: apariţia icoanei şi a picturii în Biserică, teologia icoanei, prevederi canonice, juridice şi ermineutice privitoare la icoane şi pictură bisericească, icoana în cultul ortodox, icoana în viaţa creştinului ortodox, icoana în şcoală, pictorul de icoane, tradiţia iconografică românească; actualitatea, importanţa şi necesitatea sfintelor icoane pentru viaţa şi misiunea Bisericii astăzi. În 2017 se împlinesc 1230 de ani de la întrunirea Sinodului VII Ecumenic (Niceea, 787), care a condamnat iconoclasmul şi a restabilit cultul sfintelor icoane.

În al doilea semestru al anului, sub genericul „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, „va fi evidenţiată personalitatea şi moştenirea misionară a Patriarhului Justinian la împlinirea a 40 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, precum şi jertfelnicia unor ierarhi, preoţi şi mireni din toate eparhiile care au mărturisit şi apărat credinţa creştină ortodoxă în timpul regimului comunist (prin înţelepciune şi tact pastoral, prin curaj şi fermitate în transmiterea credinţei, prin mărturisire jertfelnică în timp de prigoană)”, se menţionează într-un comunicat de presă al Patriarhiei Române.

biserica 3În timpul acestui an, vor avea loc un congres teologic internaţional dedicat Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi un simpozion bisericesc internaţional dedicat Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. De asemenea, Patriarhia Română va organiza a VI-a ediţie a Concursului Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinţei”. Eparhiile şi instituţiile de învăţământ teologic ale Bisericii Ortodoxe Române vor organiza, la rândul lor, congrese, colocvii şi seminarii. Cele două teme ale anului omagial şi comemorativ 2017 vor fi prezentate şi aprofundate, de asemenea, în timpul conferinţelor pastoral-misionare semestriale de primăvară şi toamnă din eparhiile Patriarhiei Române.

Agenţia de Pelerinaj BASILICA Travel şi centrele de pelerinaj ale Patriarhiei Române vor organiza pelerinaje în ţară şi străinătate la bisericile şi mănăstirile care sunt înzestrate cu icoane şi picturi renumite pentru frumuseţea lor şi reprezentative pentru arta creştin-ortodoxă.