Prin intermediul a trei programe destinate stimulării IMM-urilor – Peste 1.300 de antreprenori au fost susţinuţi

0
299

Peste 1.300 de IMM-uri au beneficiat de sprijin guvernamental în anul 2011, prin Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri, Start şi Mihail Kogălniceanu. Peste 100 milioane lei au fost alocaţi pentru continuarea lor în anul 2012.

Până în momentul de faţă, peste 1.300 de antreprenori au fost susţinuţi prin intermediul a trei programe destinate stimulării IMM-urilor – Programul Mihail Kogălniceanu, Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri şi Programul Start. Cel mai recent demarat, Programul Mihail Kogălniceanu, oferă fiecărui antreprenor posibilitatea de subvenţionare a maximum 70% din rata dobânzii şi garanţii de stat pentru maximum 80% din valoarea creditului. Până în prezent, în cadrul programului au fost înregistrate peste 3.600 aplicaţii. Dintre acestea, peste 3.400 de dosare au fost deja evaluate, iar 2.694 dosare au fost admise de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri. 408 de contracte au fost semnate cu băncilepână acum, iar numărul acestora va creşte accelerat în perioada ce urmează.

70% din valoarea cheltuielilor eligibile

Celelalte două programe, Programul Start şi Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri, sunt destinate în mod special tinerilor antreprenori.  Primul dintre acestea priveşte dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi facilitarea accesului la finanţare. Microîntreprinderile cu o vechime mai mică de 2 ani pot beneficia de o alocaţie financiară nerambursabilă de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile. De facilităţile acordate prin programul Start au beneficiat până la această dată 100 firme, din 416 aplicanţi. Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri prevede acordarea de fonduri nerambursabile de până la 10.000 euro, garanţii în proporţie de 80% din valoarea creditului şi scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru maximum 4 angajaţi.

În 2012 sunt alocate 21 milioane lei

Antreprenorul are obligaţia de a angaja cel puţin 2 persoane. Numărul de beneficiari în cadrul acestui program se ridică la 807 tineri antreprenori, din totalul de 1.256 aplicanţi. Mediul de afaceri a agreat aceste programe, motiv pentru care în anul 2012 sunt alocate 21 milioane lei pentru Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri, 10 milioane lei pentru Programul Start şi 70 milioane lei pentru Programul Mihail Kogălniceanu. La acestea se adaugă schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri ţi investiţii mari, în valoare de 850 milioane lei, dar şi garanţiile şi contragaranțiile acordate de stat, care se ridică la 10 miliarde lei în anul 2012.