750 de studenţi vor beneficia de sprijin pentru a evita riscul abandonului şcolar în primul an de studiu

0
106

750 de studenţi, de la cele cinci facultăţi ale Centrului Universitar Drobeta-Turnu Severin, din cadrul Universităţii din Craiova, vor beneficia de sprijin pentru a evita riscul abandonului şcolar în primul an de studiu. Astfel, prin proiectul CRAIF-CUDTS (Centru de Resurse şi Asistenţă în Învăţare şi Formare la Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin) vor fi dezvoltate programe, activităţi de îndrumare şi sprijin, coaching şi dezvoltare personală, precum şi activităţi de consiliere profesională şi orientare în carieră pentru studenţi.

Vor fi aplicate metode alternative informale de studiu şi învăţare, pliate pe nevoile studenţilor, aflaţi în situaţii de risc, menite să aducă un aport major privind îmbunătăţirea performanţei academice, dezvoltarea de competenţe profesionale, precum şi acomodarea la mediul academic.

Principalul scop al înfiinţării şi organizării CRAIF-CUDTS îl reprezintă îmbunătăţirea performanţelor universitare ale studenţilor din anul I(buget şi taxă), aflaţi în situaţii de risc, prin facilitarea accesului la informaţie, precum şi la resursele şi instrumentele selectate în funcţie de propriile nevoi şi propriul ritm de învăţare, dezvoltare şi formare. Pe termen lung, se urmăreşte dezvoltarea carierei studenţilor şi potenţarea rolului lor în societate.

În organizarea şi implementarea proiectului CRAIF-CUDTS vor fi implicate cadre didactice de specialitate care vor susţine activităţi remediale, consilieri CCOC, care vor organiza şi susţine activităţi de coaching şi consiliere profesională şi orientare în carieră, personal specializat al Departamentului de Comunicare, Jurnalism şi Ştiinţe ale Educaţiei şi al DPPD. Un aport semnificativ, privind implicarea în activităţile de selecţie, de organizare şi de coordonare, a studenţilor din grupul ţintă, îl va avea Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti (COS).