Dolj: Exerciţiul de alarmare a populaţiei Miercurea Sirenelor

0
320

Astăzi, (prima zi de miercuri a lunii decembrie), în intervalul orar 1000-1100, s-a desfăşurat exerciţiul naţional de alarmare a populaţiei, intitulat Miercurea Sirenelor.

Scenariul exerciţiului a vizat înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a operatorilor economici care deţin sisteme de alarmare despre probabilitatea producerii sau producerea unor atacuri aeriene în zona de competenţă şi verificarea funcţionării sistemului de alarmare publică prin acţionarea tuturor sirenelor electrice şi electronice, la introducerea semnalului “Prealarmă aeriană”.

Mai exact,exerciţiul a avut ca scenariu probabilitatea producerii unor atacuri aeriene asupra obiectivelor de importanţă majoră din judeţ.

S-a decis alarmarea populaţiei ca urmare a probabilităţii foarte mari de producere a unei situaţii de urgenţă în zona de competenţă.

La nivelul judeţului Dolj, alarmarea s-a executat astfel:

  • Număr de localităţi verificate de personal ISUJ Dolj pe timpul exerciţiului:1
  • Număr de sirene verificate de personal ISUJ Dolj pe timpul exerciţiului:26, din care: 25 funcţionale, 1nefuncţională.
  • Număr de persoane care au acţionat sirenele de alarmare publică în comandă locală: Municipii-14 Oraşe-6 Comune-104   Operatori economici-18
  • Timpul mediu de răspuns pentru acţionarea sirenelor de alarmare:
  • la acţionare centralizată(din dispeceratul ISU Dolj): 2 minute;
  • la acţionare locală (de la cofretul sirenei): 9 minute.

Localităţi alarmate din dispeceratul ISUJ Dolj:Calafat, Băileşti, Bechet, Dăbuleni, Ciupercenii Noi, Poiana Mare, Desa, Piscu Vechi, Ghidici, Rast, Negoi, Catane, Bistreţ, Cârna, Măceşu de Jos, Gighera, Ostroveni, Călăraşi.

Concluzii

Comparativ cu antrenamentele anterioare, s-a constatat o îmbunătăţire în ceea ce priveşte timpul de răspuns pentru acţionarea sirenelor de alarmare, personalul de specialitate destinat acţionării mijloacelor de alarmare de la operatorii economici verificaţi fiind în măsură a executa într-un timp mai scurt alarmarea populaţiei.