Disciplina “Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România” va putea fi studiată, opţional , în anii terminali de învăţământ liceal

0
323
 Preşedintele Klaus Iohannis a  promulgat legea care prevede introducerea disciplinei “Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România”. Aceasta va fi introdusă ca opțional, la decizia şcolii, în curriculumul pentru clasa a XII-a/ a XIII-a din învăţământul liceal. Ministerul Educației trebuie să emită ordinul de ministru care prevede materia, programa școlară și metodologia, până la începutul anului şcolar 2023 – 2024, potrivit legii promulgate.

FOTO: captură YouTube – TVR

Curriculum la decizia școlii (CDȘ) este, potrivit metodologiei publicate anul trecut, „oferta educaţională propusă de şcoală, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale, şi se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ”. Pentru învățământul profesional şi tehnic, curriculumul la decizia școlii este curriculum în dezvoltare locală (CDL). Conform legii promulgate, se reglementează “introducerea în curriculumul la decizia școlii, la clasa a XII-a/a XIII-a din învățământul liceal, a disciplinei opționale „Istoria Revoluției din 1989 și a schimbării de regim din România”, disciplină de importanță națională pentru sistemul de învățământ românesc”. Actul normativ prevede că programa şcolară, manualele, materialele didactice şi metodologiile specifice pentru disciplina “Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România” se elaborează de către Ministerul Educaţiei, în urma consultărilor cu reprezentanţi ai organizaţiilor de revoluţionari, precum Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989, sau alte organizaţii timişorene ale revoluţionarilor din decembrie 1989, cu reprezentanţi ai Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau ai altor instituţii asociative reprezentative pentru revoluţionarii din decembrie 1989, şi se aprobă prin ordin al ministrului Educaţiei. Cadrele didactice care predau disciplina “Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România” pot beneficia de pregătire profesională şi cursuri de perfecţionare de specialitate în cadrul cursurilor universitare specializate. Până la începutul anului şcolar 2023 – 2024, ministerul Educaţiei va emite Ordinul de ministru cuprinzând decizia de introducere a disciplinei, dar şi cu privire la programa şcolară, manualele, materialele didactice şi metodologiile specifice pentru disciplina “Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România”, aferente curriculumului la decizia şcolii, ce va fi adoptată şi publicată de Ministerul Educaţiei.

Inițiativa legislativă pentru introducerea disciplinei “Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România”, a fost înregistrată la Parlament în urmă cu un an, pe 23 decembrie 2021, de deputatul Marilen Pirtea.