Șantier de interes județean, supravegheat cu jandarmii, pe terenul SCDA Șimnic

0
504

A fost nevoie de prezența jandarmilor pe șantierul de interes județean pe care Societatea Națională „Transgaz” l-a deschis pe un teren aflat în apropierea Fabricii de Avioane Craiova, administrat de SCDA Șimnic. Din Ordinul Prefectului de Dolj, un echipaj al forțelor de ordine s-a deplasat, începând de ieri, la fața locului pentru a asigura protecția salariaților, a echipamentelor și a utilajelor de intervenție pe timpul lucrărilor, care se execută acolo în scopul înlocuirii unei conducte de transport gaze naturale. Deși este vorba de o magistrală ce asigură gazul pentru foarte mulți consumatori din Craiova, lucrarea nu a putut fi începută de săptămâna trecută.Terenul cu pricina este administrat, cum spuneam, de Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Agricultură, iar „Transgaz” a sesizat autorităților județene faptul că nu pot intra pe amplasament, deoarece persoane fizice, care revendică perimetrul respectiv, îi împiedică realmente să facă acest lucru. Altercațiile au fost zilnice, perturbând orice ritm de lucru.

Povestea terenului de 22,5 hectare, situat pe teritoriul comunei Ghercești, este una mai veche și complicată. Problemele încep în anul 2008, când Marius Firan și Marin Căldăraș cumpără, pentru o sumă de 29.000 de euro, drepturile succesorale pentru această suprafață de la Ioan Gh. Chiliman, acesta fiind, la rândul lui, moștenitorul defunctului Nichițoianu Aristotel Constantin. Contractul de vânzare-cumpărare a acestor drepturi a fost autentificat în luna februarie 2008, iar în septembrie, același an, Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenului a și validat Anexa 29 a Comisiei Locale Ghercești, în care era cuprinsă și suprafața menționată, cea de 22,5 hectare. Celor doi li se emite Titlul de Proprietate nr. 12607/2008, în desconsiderarea legii, deși hotărârea Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenului nr. 1300/2008 fusese anulată parțial prin Sentința civilă nr. 18458/27 noiembrie 2008 a Judecătoriei Craiova, reținându-se încălcarea dispozițiilor imperative ale Legii nr. 213/1998 și Legii nr. 290/2002. La data emiterii TDP nr. 12607/22 ianuarie 2009, terenul în discuție era grevat de sarcină, cum se spune, și nu ieșise din domeniul public al statului sau din posesia și administrarea SCDA Șimnic. Prin Decizia civilă nr. 205/18 martie 2010 a Tribunalului Sibiu – irevocabilă – se menținea Sentința nr. 18458/27 noiembrie 2008 a Judecătoriei Craiova.

Titlul de proprietate, demolat de instanță

Povestea nu se termină cu una cu două, fiindcă la 3 martie 2009, deci la o lună și jumătate după eliberarea TDP 12607/22 ianuarie 2009, Marin Căldăraș și Firan Marius au chemat în judecată Comisia Locală Ghercești, Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenului și pe Ioan Chiliman pentru anularea parțială a TDP 12607 și obligarea comisiilor menționate să emită un nou titlu de proprietate pe numele lor, în calitate de cumpărător al drepturilor succesorale de la Ioan Chiliman. Cert este un lucru: Marin Căldăraș și Marius Firan nu au dobândit niciodată drept de proprietate asupra terenului ”ales” în Tarlaua 41, Parcela 467/120 UAT Ghercești, care aparține domeniului public al statului, fiind inalienabil. Mai mult, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj a returnat Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenului documentația aferentă scrierii unui nou titlu de proprietate, ca urmare a anulării celui menționat.

Forțele de ordine la fața locului, din ordinul prefectului

Cu alte cuvinte, tot scandalul de proporții din ultimele zile nu are nici un fundament. Este și motivul pentru care prefectul de Dolj, Sorin Răducan, după studierea cazului, a emis Ordinul nr. 316/4 noiembrie 2014 prin care se dispune: „se aprobă ocuparea pe o perioadă de până la 30 de zile, începând cu data de 5.11.2014, a terenului situat pe teritoriul comunei Ghercești, Tarlaua 41, Parcela 467 UAT Ghercești pentru executarea lucrărilor de construire pentru obiectivul conductă de transport gaze naturale Dn 600, conducta de înmagazinare Ghercești – panou de măsură SDE Craiova”. În respectivul Ordin se precizează că Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA Mediaș –Exploatarea Teritorială Dolj a adus la cunoștința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dolj faptul că, în conformitate cu autorizația de construire nr. 24/29.10.2014, emisă de Consiliul Județean Dolj, se execută lucrările de construire la conducta de gaze. „Realizarea acestei conducte este de maximă urgență pentru siguranța populației, a bunurilor și a mediului înconjurător”, se arată în Ordinul prefectului de Dolj.

Transgaz oferă despăgubiri pentru pagube

Potrivit specialiștilor de la SCDA Șimnic, pe terenul de 22,5 hectare s-au plantat, în toți anii, culturi experimentale fără să se afle vreodată  în exploarea vreunei persoane fizice. Chiar și în acest an, suprafața cu probleme a fost exploatată tot de stațiune, aici cultivându-se un anumit soi de grâu. Pe de altă parte, după executarea lucrărilor de introducere a conductei de gaze, societatea Transgaz se obligă să evalueze pagubele produse pe aceste terenuri ”din culpa sa exclusivă” și, în funcție de acestea, să îi despăgubească  pe proprietarii acestora conform prevederilor legale.

RADU ILICEANU şi LAURA MOȚÎRLICHE