Specialiştii Administraţiei Bazinale de Apă “Jiu”, controale în aria de competenţă

0
413

În urma Hotărârii nr. 42 din 03.10.2022 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind dispunerea măsurilor necesare verificării tehnice a calității construcției și siguranței exploatării barajelor aflate pe teritoriul României, specialiștii din cadrul A.N. „Apele Române” vor efectua o acțiune complexă de verificare a acumulărilor din categoria de importanță C și D, indiferent de deținător. La nivelul ANAR și ABA s-au constituit 115 echipe alcătuite din personal INA/IBA/ITA și Exploatare Lucrări Hidrotehnice. 230 de specialiști înzestrați cu logistica necesară vor verifica în teren atât barajele de categorie C și D administrate de autoritățile publice centrale sau locale, cât și pe cele administrate de agenți economici. Aceștia sunt angrenați cu precădere în verificarea stadiului reglementării privind siguranța în exploatare, modul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin expertize și inspecții tehnice, existența actelor de reglementare și respectare a acestora, precum și starea tehnică a lucrărilor hidrotehnice.

În scopul preîntâmpinării unor evenimente cu urmări nedorite la nivelul comunităților locale, vor fi verificate 2.025 de baraje. Dintre acestea, 321 se află în administrarea A.N. „Apele Române”, iar celelalte 1.704 – în administrarea S.C. Hidroelectrica S.A., a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, a autorităților publice sau a altor deținători. Acțiunea se va finaliza până la data de 20 noiembrie 2022, cu un raport de sinteză ce va furniza o imagine actualizată a stării construcțiilor încadrate în categoriile de importanță C și D. Raportul va cuprinde măsurile ce se impun pentru exploatarea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice și va fi înaintat Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne.

Controale la acumulări și baraje

Astfel, specialiștii Administrației Bazinale de Apă “Jiu” , împreună cu cei din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor din judeţele  Dolj, Gorj, Mehedinți și Hunedoara, au început verificările la acumulările și barajele din categoriile de siguranță C și D indiferent de deținător, acțiune ce se va desfășura până la data de 25 octombrie 2022. La nivelul spațiului hidrografic Jiu se află următoarele baraje de categoriile C și D, din administrarea Administrației Bazinale de Apă “Jiu”: de categoria C – patru în județul Dolj, două în județul Mehedinți, unul în județul Gorj, unul în județul Hunedoara; de categoria D –  doar unul este în administrarea A.B.A “Jiu”, în județul Dolj.

Ce controlează specialiștii?

La barajele din categoriile C și D, de importanță normală și redusă, aferente acumulărilor permanente și nepermanente din spațiul hidrografic Jiu, vor fi verificate atât actele de reglementare, cât și starea tehnică a lucrărilor, mai exact: existența planului de apărare împotriva inundațiilor si a planului de actiune in caz de accident la baraj, a mijloacelor și materialelor pentru intervenții operative în caz de producere a acestora; evaluarea stării de siguranță în exploatare; comportarea obiectivelor; starea de uzură; performanța privind calitatea în construcții; gradul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin expertize, inspecții tehnice sau alte verificari anterioare; existența și funcționalitatea aparaturii de monitorizare, control și avertizare; riscurile la care sunt expuse; gradul aproximativ de colmatare a lacului de acumulare.