Cum a ajuns Doljul un judeţ… de pescari sportivi!

0
336

Pescuitul recreativ are în judeţul Dolj nu puţini practicanţi. Potrivit Planului de management pentru practicarea pescuitului sportiv al AJVPS Dolj, executat de Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru piscicultură în Nucet – din judeţul Dâmboviţa –, captura totală de peşte, admisibilă, este de 158.822 kilograme, iar numărul de permise de pescuit recreativ, rezultat din calcul, prin modelul ştiinţific de producţie Schaffer, este de 5.636 pescari. Cifra merită reţinută. La data de 14 iulie a.c. a avut loc, în conformitate cu ordinul MADR numărul 60/2017, privind accesul la resursele acvatice vii, din domeniul public al statului, în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale – cu excepţia rezervaţiei Delta Dunării –, o licitaţie pentru atribuirea a 16 locaţii delimitate, aşa cum prevede decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) numărul 116/21 aprilie 2017, pentru o perioadă de 10 ani. Locaţiile licitate, aferente Doljului, au fost următoarele: Balasan – 30 km (Moţăţei-Catane); Baboia – 50 km (Verbiţa-Bârca); Desnăţui – 80 km (Cleanov-Plosca); Jiul cu afluenţii săi – 110 km (Bâlta-Dunăre); Teslui – 30 km (Motoci-Preajba de pădure); Geormane – 58 hectare (Teasc-Badoşi); Marica – 31 hectare (Bratovoieşti-Prunet); Gârla Mălăieni – 5,5 km (Canal de evacuare al polderului Dunăre); Cilieni – 40 de hectare (Băileşti); Baraj Işalniţa – 138 hectare (Craiova); Drincea – 6 km (Salcia-Cetate); Jieţ – 30 km (raza judeţului); Bălţile Preajba-Făcăi – 19 hectare; Canalul Dăbuleni C0 – 10 km; Terpeziţa – 40 km. În discuţie, aşadar, s-a aflat o reţea hidrografică, cu potenţial piscicol diferit, de interes totuşi pentru pescuitul recreativ/sportiv. De-a lungul anilor, AJVPS Dolj a gospodărit, inspirat, mai multe amenajări piscicole şi cursuri ale râurilor interioare, făcând populări, cu fonduri proprii, şi tot istoricul investiţiilor sale se regăseşte în Planul de management pentru practicarea pescuitului recreativ. AJVPS Dolj se afle înregistrată, de către ANPA – serviciul regional Oltenia –, în registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari în scop recreativ şi a prezentat la licitaţia menţionată toate piesele de dosar, imperativ solicitate prin decizia preşedintelui ANPA, dr. ing. Nicolae Dimulescu (nr. 116/24 aprilie 2017). Ceea ce era de aşteptat s-a întâmplat. Prin procesul-verbal final de evaluare, din data de 14 iulie a.c., AJVPS Dolj s-a calificat pe primul loc, întrunind 94 de puncte, în vederea încheierii contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în locaţiile menţionate, într-o competiţie în care a avut contracandidaţi în AVPS Diana, AVPS Artemis – ambele din Dolj, conduse de aceeaşi persoană – Valentin Udrea, la care vom face o referire mai detaliată. Au mai participat APS Bibanul Dolj şi APS Jiul (Dolj).

Câteva precizări exprese din ordinul 60/2017 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Pentru încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii, în scop recreativ, solicitanţii urmau să depună la sediul filialei regionale Oltenia ANPA – direcţia politici şi inspecţii maritime – o solicitare scrisă, pentru zonele de pescuit recreativ delimitate, care să aibă anexate mai multe documente, toate obligatorii. Printre care numărul mediu de pescari recreativi înregistraţi în documentele asociaţiei în anul precedent solicitării. Enumerate între exigenţele solicitate, imperativ, mai erau planul de management, lista dotărilor tehnice proprii, lista personalului propriu pentru controale/paza obiectivelor aferente zonelor de pescuit recreativ, ultima situaţie financiară, certificatul fiscal, din care să rezulte că nu se înregistrau datorii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Consiliul Local. La o privire generală, Ordinul 60/2017 al ministrului Petre Daea inserează condiţii pertinente. Reţinem însă o exigenţă, avută în vedere… la punctaj: numărul mediu de pescari recreativi înregistraţi în documentele asociaţiei, în anul precedent solicitării. Teoretic, cifra respectivă nu se poate mistifica, fiindcă anual se comunică la ANPA, sucursala regională Oltenia, pe categorii de permise, cu ordinele de plată aferente, privind contribuţia la bugetul de stat, iar pentru permisele gratuite, dovezile privind dreptul persoanelor respective de a beneficia de facilitatea în discuţie.

AVPS Diana: O contestaţie… periculoasă

Împotriva procesului-verbal final de evaluare, din 14 iulie 2017, conform căruia AJVPS Dolj s-a calificat pe primul loc cu 94 de puncte, în vederea încheierii contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în locaţiile amintite, AVPS Diana Dolj a formulat contestaţie. Conform obişnuinţelor. Şi, paradoxal, comisia de soluţionare a contestaţiilor – ANPA, din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – i-a dat câştig de cauză, ducând-o la 99 de puncte (!), printr-un „adaos” – nu comercial – de 15 puncte. Cam multe. Cum? Printr-o şmecherie periculoasă produsă de AVPS Diana. Poziţia 6, punctul I.3, din grila de evaluare – Anexa 4 a ordinului 60/2017 – se referea la numărul mediu de membri pescari, înregistraţi în documentele asociaţiei, în anul precedent. Logica membrilor comisiei de contestaţie pare de-a dreptul şuie. Ca să nu spunem penală. Numărul membrilor pescari, înregistraţi în documentele AVPS Diana Dolj, nu putea să crească între momentul încheierii procesului final de evaluare din 14 iulie 2017 şi momentul soluţionării contestaţiei cu… aproape 4.000 de membri. Şi chiar dacă, prin absurd, s-ar fi înregistrat o asemenea „frumoasă performanţă”, ordinul ministrului Agriculturii făcea trimitere expresă la situaţia din anul precedent, pentru a se evita „periculoasele artificii”, la care apelează „experţii”. Or, dacă AJVPS Dolj raportează, prin documente, de netăgăduit, sub aspectul credibilităţii, un număr de 3.030 pescari amatori, anexând ordinele de plată, cu sumele aferente virate ANPA – sucursala regiunea Oltenia –, înseamnă că AVPS Diana a câştigat contestaţia, raportând „din burtă” peste 5.000 de pescari amatori. Dacă adăugăm acestora şi pe cei aproximativ 1500-2000, pe care probabil le-au raportat APS Bibanul şi APS Jiu, am avea astfel aproape 10.000 de pescari „cu acte în regulă”, ceea ce nu bate cu… numărul optim de pescari (5.036) recomandat de Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru piscicultură Nucet – for ştiinţific şi metodologic – pentru judeţul Dolj. Prevalându-se probabil de faptul că în anul precedent, din „neglijenţă”, omisese să raporteze vreo situaţie concretă la ANPA – sucursala regională Oltenia. Fiindcă, dacă a remis-o şi ulterior a corectat-o, la depunerea contestaţiei, suntem în faţa unui fals periculos. Extrem de riscant.

Dacă toţi membri pescari sunt precumpănitor „pensionari” sau în exclusivitate – variantă greu credibilă – atunci suntem în faţa unei prejudicieri premeditate a bugetului statului. Şi se pescuieşte – precizăm – pe domeniul public al statului. Despre AVPS Diana Dolj, mare lucru nu e de spus, în afara faptului că directorul ei, Valentin Udrea, ca director al AVPS Artemis, a mai avut un litigiu cu AJVPS Dolj, pentru crearea fictivă a asociaţiei de proprietari Vrata, judeţul Mehedinţi, în vederea gestionării fondului cinegetic numărul 65 Cernăteşti, acuzat fiind de instanţa de judecată de „fals” ca să cităm din procesul-verbal 204229 din 11 septembrie 2017, încheiat la sediul Ministerelor Apelor şi Pădurilor (MAP), prin care s-a reţinut că nu îndeplineşte condiţia de a deţine calitatea de gestionar consacrat, cum prevede Legea 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Bineînţeles, se va ajunge din nou în instanţă. Dacă nu cumva parchetul o va lua înainte şi vinovaţilor le va rămâne „osu-n gât”.