Măsuri pentru continuarea asigurării sumelor necesare finanţării proiectelor în cadrul obiectivului ”Cooperare teritorială europeană”

0
222

kremlinul-avertizeaza-apce-adoptarea-rezolutiei-va-deteriora-relatiile-rusiei-cu-consiliul-europei-1349178646Cadrul normativ privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, a fost modificat şi completat, astăzi, de Guvern, astfel încât bugetul de stat să nu rămână împovărat cu eventualele sume încasate necuvenit de beneficiarii parteneri români în cadrul programelor cu finanţare europeană.

          Potrivit ordonanţei adoptate astăzi, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este abilitat să solicite beneficiarilor restituirea sumelor menţionate, în cazul în care România, în calitate de stat membru pe al cărui teritoriu este situat beneficiarul partener, restituie de la bugetul de stat, la bugetul general al Uniunii Europene, sume pentru acoperirea fondurilor europene considerate plătite necuvenit ca urmare a constatării, în cadrul proiectelor, a unor nereguli, altele decât cele constatate prin notele de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare sau prin procesele-verbale de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzilor datorate. Debitorul va fi notificat în acest sens de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Dacă beneficiarii parteneri din România nu restituie sumele respective în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării notificării, MDRAPFE emite decizii de recuperare a debitului, care constituie titlu de creanţă.

Actul normativ stabileşte termenele în care debitorii au obligaţia efectuării plăţii acestor sume şi cele în care pot depune contestaţie.

          Actul normativ aduce o serie de modificări şi completări şi în ceea ce priveşte contribuţia publică naţionala totală. Astfel,  pentru continuarea asigurării sumelor necesare finanţării Programelor Interreg V-A România-Bulgaria şi Interreg V-A România-Ungaria, în situaţia indisponibilităţii fondurilor externe ca urmare a rambursării parţiale a plăţilor intermediare de către Comisia Europeană, conform reglementărilor UE, Autoritatea de management şi Autoritatea Naţională au obligaţia de a asigura aceste sume din bugetul propriu, proporţional, cu bugetul aferent activităţilor desfăşurate de partenerii români, bulgari sau unguri, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractele de finanţare. În cazul Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Autoritatea de management va asigura sumele respective din bugetul propriu pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri români.

Alte modificări esenţiale aduse prin actul normativ vizează realizarea supracontractării la nivel de program, precum şi acordarea de avansuri din cofinanţarea publică de la bugetul de stat beneficiarilor români ai Programului transnaţional Dunărea, program pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îndeplineşte rolul de Autoritate Naţională şi Punct Naţional de Contact. Acest amendament are scopul  de a veni în sprijinul partenerilor români şi de a creşte gradul de absorbţie de fonduri al României la nivelul programului.