Dezbatere pe tema „Persoană fără adăpost caut loc de muncă”, la Centrul social „Sfântul Vasile”

0
98

adapost (3)La Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile” s-a desfăşurat, zilele trecute, o dezbatere pe tema „Persoană fără adăpost caut loc de muncă”, în cadrul Proiectului „Subvenţie Legea 34/1998”. Între invitaţi s-au aflat reprezentanţi ai autorităţilor locale cu rol activ în reintegrarea socială şi persoane care au beneficiat de servicii în cadrul Centrului şi reuşesc în prezent să ducă o viaţă independentă.

Potrivit iniţiatorilor proiectului, persoanele cazate în Centru primesc servicii de găzduire, hrană, au acces la asistenţă medicală şi treptat reuşesc să depăşească situaţia de criză iniţială şi să dezvolte un plan pentru viitorul lor. Aici intervine importanţa unui loc de muncă, pentru că, reuşind să facă faţă unui program, reuşind să răspundă pozitiv responsabilităţilor pe care le primesc, capătă încredere în propriile forţe şi reuşesc să devină independenţi.

„Găsirea unui loc de muncă este o activitate importantă pentru echipa de specialişti a Centrului nostru deoarece scopul final pentru fiecare persoană cazată aici este acela al reinserţiei socio-profesionale. Activitatea de mediere a muncii urmăreşte stabilirea compatibilităţilor sau echivalenţelor dintre cerinţele locurilor de muncă vacante, comunicate de angajatori şi aflate în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, cu pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile solicitantului de loc de muncă”, a declarat pr. diac. Sorin Pârvănescu, coordonatorul centrului social.adapost (1)

Consiliere pentru păstrarea locului de muncă

Programele de formare profesională asigură, conform legii, iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională în cadrul Centrului.

„Echipa de specialişti a Centrului concepe pentru fiecare beneficiar un plan de reinserţie socială, astfel încât o parte dintre ei, care sunt apţi de muncă, pot deveni capabili să se autoîntreţină şi să-şi asigure o locuinţă. Pentru ceilalţi sunt găsite alte forme de reintegrare prin accesarea de drepturi sociale sau facilitarea accesului în instituţii de alt profil (centre rezidenţiale pentru bătrâni etc.)”, a adăugat pr. diac. Sorin Pârvănescu.

Consilierul de îndrumare şi orientare profesională ţine legătura cu angajatorii de pe piaţa forţei de muncă, se documentează asupra locurilor de muncă existente şi facilitează oportunităţile de reinserţie profesională, în funcţie de pregătirea profesională, starea de sănătate şi aptitudinile căpătate prin experienţa proprie.

 Consilierea pentru păstrarea locului de muncă este furnizată de psiholog, în scopul sprijinirii beneficiarilor care şi-au găsit un loc de muncă, astfel încât să depăşească momentele de dificultate specifice adaptării la ritmul de lucru, să se adapteze la cerinţele angajatorului referitoare la locul de muncă şi să reuşească să dezvolte noi strategii de adaptare existenţială. Psihologul  elaborează pentru beneficiarii consiliaţi fişe de consiliere în vederea păstrării locului de muncă şi a îmbunătăţirii activităţii.adapost (2)

Programe de formare profesională

„Persoanele în căutarea unui loc de muncă participă la programe de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii. Cu această ocazie, am adus în atenţia comunităţii noastre prin acest eveniment faptul că doar cu ajutorul comun (specialişti ai centrului, angajatori, instituţii publice), problemele acestor persoane îşi pot găsi rezolvare”, a subliniat coordonatorul Centrului „Sfântul Vasile” al Asociaţiei Vasiliada.

În cifre, rezultatele privind activitatea de asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale înseamnă: 40 de persoane au beneficiat de consiliere profesională; 23 de persoane au beneficiat de mediere profesională; 17 persoane au fost reintegrate profesional. Toate aceste reuşite au fost posibile cu sprijinul tuturor partenerilor care s-au implicat activ în procesul de reintegrare socială şi profesională a acestei categorii de persoane dezavantajate social. Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile” funcţionează în baza unui parteneriat încheiat între Asociaţia Vasiliada, Consiliul Local Municipal Craiova şi Arhiepiscopia Craiovei.