Noul raport privind performanțele din domeniul cercetării și inovării

0
329

Comisia a publicat ediția din 2022 a Raportului privind performanțele din domeniul științei, al cercetării și al inovării, care analizează performanța UE în materie de inovare în context global.

Acest raport oferă informații cu privire la modul în care politicile din domeniul cercetării și al inovării pot contribui la construirea unei Europe favorabile incluziunii, durabile, competitive și reziliente, prin valorificarea rolului esențial al cercetării și al inovării ca sursă de prosperitate și catalizator al schimbării. Raportul evidențiază, de asemenea, modul în care pandemia de coronavirus și invadarea Ucrainei de către Rusia au determinat Europa să își consolideze gradul de pregătire pentru a reacționa rapid și în mod adecvat la provocări noi și neașteptate.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Raportul din 2022 privind performanțele din domeniul științei, al cercetării și al inovării arată în ce măsură cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru construirea viitorului durabil și rezilient de care Europa are nevoie. Dubla tranziție verde și digitală pur și simplu nu poate fi realizată în absența unor sisteme solide de cercetare și inovare. Dovezile prezentate în raport vin în sprijinul viitoarei noastre comunicări referitoare la o nouă agendă europeană pentru inovare.”

Raportul prezintă cinci moduri în care știința poate contribui la construirea unei Europe durabile, competitive și reziliente, și anume prin intermediul unor politici care:

  • să contribuie la realizarea unor economii verzi și digitale, pentru societăți prospere, care nu lasă pe nimeni în urmă;
  • să ne pregătească pentru schimbări, atât pentru cele iminente, cât și pentru cele neașteptate, cu economii sigure, lanțuri de aprovizionare diversificate și cunoștințe care să contribuie la abordarea provocărilor viitoare;
  • să investească mai mult în oameni, întreprinderi și instituții pentru a găsi soluții;
  • să conecteze persoanele și organizațiile pentru a accesa și a face schimb de competențe și cunoștințe și pentru a reduce decalajele dintre regiuni și țări, în scopul consolidării sistemului de inovare;
  • să asigure condițiile-cadru instituționale și financiare adecvate, elaborate în comun cu cetățenii pentru a se axa pe domeniile prioritare.
  • https://romania.representation.ec.europa.eu/news/noul-raport-privind-performantele-din-domeniul-cercetarii-si-inovarii-construirea-unui-viitor-2022-07-05_ro