Prin proiectul naţional AgroCariera – Studenţii de la Facultatea de Agricultură, în practică la ferme

0
704

Grupul Agricover împreună cu 16 parteneri – patru universităţi, zece ferme agricole din România şi două instituţii reputate în domeniul agricol din Danemarca şi Ungaria – desfăşoară proiectul AgroCariera, o amplă iniţiativă naţională ce a debutat în anul 2011, dedicată formării studenţilor pentru o carieră în agricultură. În acest proiect a fost implicată şi Facultatea de Agricultură şi Horticultură din Craiova.

Desfăşurat sub sloganul „Startul tău pentru o carieră în agricultură”, proiectul AgroCariera se adresează studenţilor din anii terminali de studiu ai facultăţilor de agricultură din România şi îşi propune să îi sprijine în pregătirea pentru trecerea de la mediul de studiu în cel privat, precum şi în angajarea efectivă în domeniu. Au fost selectaţi 400 de studenţi din anii al II-lea şi al III-lea de la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Universitatea din Craiova – Facultatea de Agricultură, Universitatea „Ovidius” din Constanţa – Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj.

Burse pe perioada practicii

 Studenţii selecţionaţi să facă practică au beneficiat de stagii de pregătire de câte zece zile la ferme cu experienţă internaţională şi cu dotări tehnice moderne. În funcţie de perioadele agricole au participat la diverse lucrări agricole de însămânţare, de întreţinere şi de recoltare. Acţiunile au fost trecute zilnic într-un caiet de sarcini. În plus, pe perioada stagiului studenţii au beneficiat atât de cazare şi masă, cât şi de o bursă de 400 de lei. La final, aceştia au primit şi un set de cărţi, care reprezintă ABC-ul oricărui agronom.

Stagii şi în străinătate

Din cei 400 de studenţi care au beneficiat de acest proiect, 30 au fost selectaţi pentru a efectua două vizite de studiu de câte cinci zile la doi parteneri transnaţionali: Grindstend Agricultural Academy din Danemarca şi, respectiv, Cereal Research Non Profit Company, cel mai mare institut de cercetare agricolă din Ungaria, implicat în cercetarea soiurilor şi hibrizilor de cereale, porumb şi culturi industriale. „La finalul proiectului, studenţii vor avea un bagaj de experienţă absolut necesar pentru trecerea de la şcoală la viaţa activă. Proiectul îşi propune să conducă la creşterea ocupabilităţii tinerilor absolvenţi, prin îmbunătăţirea abilităţilor şi deprinderilor necesare angajării, corelate cu necesităţile şi cerinţele de pe piaţa muncii”, a precizat prof. univ. dr. Marin Soare, decanul Facultăţii de Agricultură şi Horticultură din Craiova.

Proiectul AgroCariera se finalizează în această lună, însă după această experienţă facultatea va continua să realizeze practică la fermele cu care a încheiat parteneriate.