FNGCIMM – pilon de susţinere a sectorului IMM din România

0
145

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii  (FNGCIMM), pilon de susţinere a sectorului IMM din România, a manifestat un permanent interes în identificarea nevoilor partenerilor săi tradiţionali, constituindu-se ca un liant al consolidării parteneriatului dintre instituţiile financiare şi IMM-uri.

În acest sens, începând cu această lună, FNGCIMM şi-a redus comisioanele practicate în relaţia cu IMM-urile cu un procent mediu de circa 0,50 puncte procentuale, scădere ce va conduce la economii pentru IMM-uri, estimate într-un an de aproximativ 10 milioane lei. Procentele comisioanelor de garantare practicate pentru garanţiile contragarantate se încadrează între 1,60% şi 2,60%, pentru IMM-urile cu istoric de funcţionare, iar pentru IMM-urile care se încadrează în categoria start-up procentul comisionului de garantare este de 3,8%, conform Comunicării Comisiei Europene  C155/02/2008.

Reducerea costurilor cu finanţarea

În vederea susţinerii activităţii investiţionale, FNGCIMM a procedat la diminuarea comisionului aferent garantării creditelor pentru investiţii cu circa  0,60 puncte procentuale. Această reducere a fost posibilă ca urmare a aportului Fondului Român de Contragarantare, astfel că IMM-urile beneficiază de un ajutor de minimis care contribuie la reducerea procentului de comision. Prin această măsură se vor crea premisele accesului la creditare al IMM-urilor, respectiv în reducerea costurilor cu finanţarea, şi este motivată şi de calitatea portofoliului de garanţii actual. FNGCIMM doreşte să îşi menţină trendul ascendent al dezvoltării sale, prin continua optimizare a calităţii serviciilor, astfel încât să poată oferi un răspuns adecvat cerinţelor specifice ale partenerilor săi, alături de care construieşte succesul.