Gata pentru corigenţe!

0
65

isj doljS-au stabilit, de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform Metodologiei, perioadele în care vor putea fi susţinute examenele de corigenţă de elevii care, în timpul anului şcolar, au avut „rezerve” în ceea ce înseamnă învăţătura. Astfel, cei din clasa a VIII-a pot să arate ceea ce ştiu între 10-12 august, iar dacă promovează se pot prezenta la admiterea în învăţământul liceal, în cea de-a treia perioadă, din vară/toamnă, pe locurile rămase libere. Cei din clasele terminale de liceu, stagii de pregătire practică sau învăţământ profesional, îşi pot da corigenţele în 2-3 august. Pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional (în afara anilor de final), la care se adaugă învăţământul postliceal sau cel destinat şcolilor de maiştri, termenul este 29 august – 3 septembrie. Nepromovaţii sunt declaraţi repetenţi, ceea ce atrage consecinţele de rigoare. Pentru cei care au trecut de barajul corigenţelor de clasa a XII-a, data de 5 august este cea limită de depunere a dosarelor în vederea susţinerii sesiunii de toamnă a „Maturităţii”. Toate aspectele certificate de MENCS au fost notificate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj tuturor unităţilor de învăţământ din teritoriu.