UMF Craiova a sărbătorit 45 de ani de învăţământ medical

0
225

Într-o atmosferă festivă, profesorii şi studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie au sărbătorit, ieri, în Aula Magna, împlinirea a 45 de ani de învăţământ superior medical la Craiova. În urmă cu aproape jumătate de veac, prima promoţie de studenţi  medicinişti păşea cu încredere, dar şi cu emoţie în clădirea de pe strada „Petru Rareş”. Între timp, de la cei o sută de studenţi, cât număra la începuturile sale Facultatea de Medicină, s-a ajuns la 1.600, unii dintre ei veniţi din diverse ţări ale Europei, alţii din Africa, Asia sau America de Nord.

În deschiderea evenimentului, rectorul UMF Craiova, prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, a prezentat câteva repere istorice referitoare la evoluţia învăţământului medical superior craiovean. „În şedinţa Adunării Deputaţilor din ziua de 5 aprilie 1947, Mihail Roşianu, în calitate de raportor, a prezentat proiectul de lege privind înfiinţarea universităţii din Oltenia, semnat de ministrul Educaţiei din acea perioadă, Ştefan Voitec, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Alexandrini. Legea prevedea la articolul 2 următoarele: Universitatea din Craiova va funcţiona pentru început cu facultăţile de Medicină Umană, cea de Medicină Veterinară, Facultatea de Ştiinţe Economice, Comerciale şi Cooperatiste şi Facultatea de Agronomie. Această lege a fost şi promulgată pe 21 aprilie 1947, fiind semnată de Regele Mihai, de ministrul Educaţiei, Ştefan Voitec, şi ministrul Justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu. Deşi legea a fost aprobată, s-a înfiinţat doar Facultatea de Agronomie, care a şi fost inaugurată în ziua de 17 aprilie 1948”.

Eforturile comunităţii locale au continuat însă în ideea de a se avea o şcoală medicală astfel încât Facultatea de Medicină s-a înfiinţat în cadrul Universităţii din Craiova prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 59 din 5 februarie 1970, iniţial cu o singură specializare: Medicina Generală. Au fost, apoi, câteva momente esenţiale care au marcat înfiinţarea UMF: apariţia Facultăţii de Stomatologie în 1990 şi a Facultăţii de Farmacie în 1996. Iar în anul 1998, Parlamentul României, prin legea nr. 119 din 5 iunie 1998, înfiinţa Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, prin desprinderea de Universitatea din Craiova.

Din toamnă, la UMF Craiova s-ar putea studia Farmacie în limba engleză

În prezent, la UMF Craiova se desfăşoară opt programe de studiu, iar din toamna acestui an s-ar putea studia şi Farmacie în limba engleză. Este vorba de Medicină, Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Moaşe, Asistenţă Medicală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare şi Facultate de Medicină în limba engleză. „Facultatea de Medicină a pornit în urmă cu 45 de ani de la aproximativ o sută de studenţi, cât avea prima generaţie în 1970. Acum sunt 1.600, iar per total UMF are un număr aproape dublu de studenţi. În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie studiază tineri de pe întreg mapamondul”, a declarat prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. La UMF Craiova activează 450 de cadre didactice şi 215 personal didactic auxiliar, de întreţinere şi administrativ.

 Cu ocazia „Zilelor UMF Craiova”, rectorul Ion Rogoveanu a prezentat şi un bilanţ al anului universitar 2014-2015. Pe parcursul acestuia s-au executat lucrări de igienizare şi reabilitare a spaţiilor de învăţământ şi de cazare. Printre altele, amenajarea sălii de susţinere publică a tezelor de doctorat sau reabilitarea sălii de curs la etajul doi corpul B. Până la sfârşitul acestui an, vor fi modernizate încăperile şi holurile de la Corpul A, etajul I – disciplina histologie, se vor continua lucrările de reparaţie la instalaţiile sanitare în căminele studenţeşti, se vor reabilita sala amfiteatru de la parter corpul A şi  instalaţiile termice din corpul B.

Universitate cu grad de încredere ridicat

În ultimii ani, datorită rigurozităţii la admitere şi a rezultatelor obţinute de studenţii săi, Universitatea de Medicină şi Farmacie şi-a crescut prestigiul. La concursul de admitere la Rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2014, spre exemplu, un procent de peste 90% din absolvenţii Facultăţii de Medicină au ocupat un loc sau un post de pregătire în Rezidenţiat. Ieri, reprezentanţii UMF au anunţat şi care sunt perspectivele şi obiectivele pentru anul universitar următor. Printre acestea, pregătirea rapoartelor de autoevaluare pe programul de studii Asistenţă medicală generală, în vederea reacreditării de către ARACIS în toamna acestui an; pregătirea dosarelor de autoevaluare în vederea reacreditării domeniilor de master de către ARACIS, tot în cursul acestui an; creşterea numărului de articole ISI publicate pentru a putea crea baza ştiinţifică de promovare a cadrelor didactice; începerea şcolarizării la programul de studii farmacie în limba engleză; buna derulare a contractului de servicii de sănătate încheiat cu CAS Dolj şi demararea de servicii în contextul noii aparaturi ce există la centrul de explorări gastroenterologie. Anul acesta, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a fost evaluată instituţional de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), primind calificativul maxim – Universitate cu grad de încredere ridicat.