5 Iunie 2015 – Ziua Mondială a Mediului Natural

0
112

Aniversarea zilei de 5 iunie – cea mai importanta zi din calendarul ecologic – ne dă ocazia să facem un APPEL CIVIC şi MORAL la toate persoanele care  pot să contribuie la acţiuni de protecţia mediului natural, reconstrucţie ecologică şi dezvoltare durabilă.

În ceea ce priveşte contribuţiile noastre, ale Fundaţiei „Acţiunea Ecologică Română” şi ale Şcolii Postliceale Ecologice „Sfântul Ştefan”, menţionăm:

Fundaţia A.E.R. – primul ONG de mediu din România, înfiinţat pe 27 Decembrie 1989, are un portofoliu de acţiuni diverse, precum: înfiinţarea şi funcţionarea  unei universităţi şi a două şcoli sanitare; peste 20 de proiecte de mediu cu finanţare europeană, guvernamentală şi autofinanţare; contribuţii la apropierea populaţiilor  din zona transfrontalieră Danubius III (S-V România, N-V Bulgaria şi S-E Serbia) şi contribuţii la dezvoltarea Ecologiei Sistemice (ştiinţă interdisciplinară  fără de care nu se poate vorbi despre Dezvoltare Durabilă).

Şcoala Postliceală Ecologică „Sfântul Ştefan”, o şcoală acreditată pentru două specializări şi autorizată pentru alte trei specializări medicale, a pregătit în cei 16 ani peste 5530 de  asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie. Pe lângă nivelul ridicat de calificare, elevii noştri au avut şi au contribuţii civice pentru protecţia mediului fundamental al vieţii social-economice – Mediul Natural / Ecosfera.

Pentru un sprijin voluntar, în fiecare săptămână ecologică, în jurul zilei de 5 iunie, elevii şi profesorii noştri asigură o asistenţa medicală gratuită într-un cort amplasat în centrul municipiului Craiova.

Sperăm ca exemplele noastre să fie un îndemn pentru cât mai mulţi cetăţeni conştienţi de responsabilitatea colectivă pentru siguranţa aerului curat, a alimentelor ecologice şi pentru siguranţa cetăţeanului (în spitale, de exemplu).

Atenţionăm astfel:

– Omul a descoperit medicamente care îl feresc de multe boli, dar nu de toate şi, mai ales, nu şi de  pericolele surpriză datorate „îmbolnăvirii” Naturii!

– Dependenţa sănătăţii umane de gradul de poluare, de nivelul de sănătate al naturii, este o certitudine constatată în domeniul medicinei,

– O altă certitudine: oprirea declinului climatic – pericol fundamental  pentru sănătatea omului, nu se poate realiza decât prin conversia social-economică, conform principiilor Ecologiei Sistemice, pentru trecerea la Economia Ecologică (concept susţinut şi de Conferinţa ONU, Rio de Janeiro,  2012).

Dezinteresul pentru natură a multor persoane, mai ales a unor decidenţi, ne costă pe toţi, fiindcă problemele de mediu nu mai sunt de mult la timpul viitor!

Toţi activiştii noştri ecologişti mulţumesc cetăţenilor care, pe lângă problemele strict personale, se preocupă şi de problemele colective, de mediu.

 Teclu CODREŞI, 

 preşedinte fondator al Fundaţiei „Acţiunea Ecologică Română”