Avertismente din partea poliţiştilor doljeni, pentru deţinătorii de arme

0
510

Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj reamintește prevederile aplicabile ale Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

Astfel, poliţiştii reamintesc regulile care trebuie respectate: (1) Titularul dreptului de a purta și folosi arme letale are obligația de a păstra arma și muniția înscrisă în permisul de armă în condiții de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.

 

(2) Păstrarea armei și muniției prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reședința deținătorului se face în locuri special destinate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, exceptând armele de apărare și pază, care se pot regăsi asupra acestuia.

 

Aceste condiții sunt stabilite prin art. 15, alin 1, 2, și 3 din HG 11/2018, care prevăd faptul că :

(1) Titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port şi folosire, este obligat să păstreze armele letale şi muniţiile acestora la domiciliul sau la reşedinţa menţionată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate şi asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

 

(2) Dulapurile sau, după caz, casetele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniţiei separat de arme. Armele letale, cu excepţia celor cu destinaţia apărare şi pază, se păstrează neîncărcate cu muniţie.

 

(3) În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deţinătorul are obligaţia de a asigura la adresa prevăzută în permisul de armă, un spaţiu special amenajat pentru depozitare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dotat cu sisteme electronice de alarmare, avizate de către organul de poliţie competent şi conectate la un dispecerat de alarmare şi intervenţie specializat.

 

(4) Muniţia destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în compartimente separate faţă de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu excepția armelor de apărare şi pază care pot fi păstrate împreună cu o cantitate de cel mult 12 cartuşe destinate unei singure arme și a armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port şi folosire, caz în care poate fi păstrată împreună cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 10 cartuşe cu proiectil.

 

Este interzis portul armelor destinate autoapărării în următoarele situații:

 

– În locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacole, adunări publice, precum și în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege.

 

– Dacă deținătorul se află sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora.

  

 De asemenea, se vor avea în vedere următoarele :

 

– Este interzisă păstrarea armei la locul de muncă, garaje, gospodării, anexe gospodărești, ateliere, cabane de odihnă, autoturisme, la prieteni, părinți sau cunoștințe.

 

– În cazul în care arma scurtă (pistol) se află asupra persoanei, aceasta se păstrează obligatoriu ascunsă vederii, în toc, pe curea sau ham, fiind strict interzisă păstrarea ei în genți, borsete, poșete, sacoșe, etc.

 

– Este interzisă folosirea armelor în agresiuni verbale, conflicte ori pentru intimidare sau amenințare.

 

– Pierderea sau furtul armelor letale, din motive imputabile deținătorului, atrage măsura sancționării contravenționale cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei, precum și măsura administrativă de anulare a dreptului de port și folosire al armelor.

 

– Deținătorii de arme au obligația ca în termen de 24 de ore să anunțe, în scris, furtul sau pierderea armei, muniției, la organul de poliție pe a cărui rază de competență s-a produs evenimentul.

 

Conform Codului penal:

 

 Art. 343.- Uzul de armă fără drept

 

(1) Uzul de armă letală sau interzisă, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani.

(2) Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani.

 

Conform Legii nr. 295/2004:

 

Art. 32. – Limitele exercitării uzului de armă:

 

(1) Titularii dreptului de a purta și folosi armele de apărare și pază pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condițiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2) Folosirea armelor de apărare și pază în poligoanele autorizate se poate face numai în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

 

Art. 33. – Obligații în cazul efectuării uzului de armă:

 

(1) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să acționeze imediat pentru a se acorda primul ajutor și asistență medicală persoanelor rănite.

(2) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.