Anunţ publicitar

0
250

Anunt!

 

              TEODORESCU DELIA MADALINA, titulara a proiectului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+2 CU PARCARI SI SPATII TEHNICE LA SUBSOL”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+2 CU PARCARI SI SPATII TEHNICE LA SUBSOL”, propus a fi amplasat in str. OVIDIU, NR. 6, Mun. Craiova, jud. Dolj.

              Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00 – 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.