Societate comercială amendată cu 30.000 de lei

0
136

În primul trimestru al acestui an, Comisariatul Judeţean Dolj al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 254 inspecţii, dintre care 172 au fost inspecţii planificate, conform planului anual de controale şi 78 au fost inspecţii neplanificate. Cea mai mare amendă a fost dată pentru lipsa actului de reglementare. În acest caz, societatea comercială prinsă în neregulă trebuie să achite treimea unui milion de lei.

calinoiuAu fost înregistrate 22 de controale efectuate în urma sesizărilor, un control de verificare a măsurilor stabilite anterior, 3 controale în urma autosesizării, 21 de controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu, 12 controale de verificare a respectării măsurilor din actele de reglementare, 16 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judeţean.

Amendă-record pentru lipsa actului de reglementare

Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor au fost: lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu, nepunerea la dispoziţie a documentelor solicitate în timpul controlului, neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale şi nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul de mediu.

În urma acestor controale au fost aplicate 6 amenzi contravenţionale, în valoarea totală de 39.000 lei şi un avertisment. Cea mai mare sancţiune aplicată de comisarii GNM –CJ Dolj a fost în valoare de 30.000 de lei şi a fost dată unei societăţi comerciale pentru lipsa actului de reglementare. Inspecţiile realizate au avut ca prioritate reclamaţiile, respectiv controalele tematice, dispuse de Comisariatul General.

Nu au fost înregistrate poluări

O pondere importantă în activitatea de control desfăşurată în primele trei luni ale anului în curs a avut-o rezolvarea reclamaţiilor şi a sesizărilor. Astfel, dintre cele 22 de reclamaţii verificate, acestea au vizat aspecte precum: poluări fonice, existenţa atât în mediul urban cât şi în mediul rural a depozitărilor necontrolate de deşeuri, eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest sens, deversări de ape uzate menajere, aspecte privind calitatea aerului, activităţi în arii protejate, tăieri de vegetaţie din afara fondului forestier. Conducerea precizează că, în intervalul 1 ianuarie – 31 martie 2016 nu au fost înregistrate poluări, accidente sau incidente care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu: apă, aer, sol.

Atribuţii clare ale celor de la Mediu

În domeniul protecţiei mediului, principalele responsabilităţi ale Comisariatului Judeţean de Mediu Dolj sunt următoarele: controlează activităţile cu impact asupra mediului înconjurător şi aplică sancţiuni contravenţionale prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului; controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecţia mediului, inclusiv măsurile stabilite prin programele de conformare pentru activităţile economico-sociale şi respectarea procedurilor legale în emiterea actelor de reglementare; exercită controlul cu privire la desfăşurarea acţiunilor de import-export a produselor, bunurilor şi altor materiale, cu regim special de comercializare; exercită controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore şi/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de poluare.

Totodată, participă la intervenţiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra factorilor de mediu, şi la stabilirea cauzelor acestora şi aplică sancţiunile prevăzute de lege; controlează investiţiile în domeniul mediului în toate fazele de execuţie şi are acces la întreaga documentaţie; constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de cercetare penală şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni; verifică sesizările cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului.