Programul ROSE, un succes în Dolj, ieri fiind distribuite 1956 de laptop-uri în liceele din judeţ

0
837

Luni, 05.04.2021, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în cadrul Proiectului pentru învățământ secundar ROSE, a distribuit 1956 laptop-uri la 34 de unități de învățământ din județul Dolj, eligibile în proiect, în valoare de aproximativ 700.000 euro.

Proiectul pentru învățământ secundar ROSE (ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT) este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. În Proiect se au învedere intervenții în activitățile desfășurate la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai  puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de 100.000 de euro.

Mai multe obiective

Obiectivele granturilor sunt: reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat. Liceele, prin depunerea aplicației, au propus activități menite să conducă la realizarea obiectivelor proiectului, care includ, printre altele: activități remediale, de consiliere, îndrumare / orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome; activități de dezvoltarepersonală (cel puțin 50% din costurile directe); activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurildirecte); lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe). La nivel national, Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat). Schema de grant a debutat în 2016 (prima etapă a inclus aproximativ 25% din liceele eligibile) și a fostcontinuată în anii următori cu restulliceelor eligibile. Obiectivele urmărite sunt:reducerea ratei de abandon școlar în licee; creșterea ratei de absolvire a liceului; îmbunătățirea ratei de succes la examenul de bacalaureat. Încadrul proiectului ROSE s-a realizat un set de cinci ghiduri pentru licee, instrumente-suport pentru activitățile școlare și extrașcolare:  Ghid privind dezvoltarea socială și emoțională; Ghid privind dezvoltarea personală și coaching; Ghid privind activități remediale și de tutorat; Ghid privind consilierea ș iorientarea profesională; Ghid privind educația incluzivă.

S-a îmbunătăţit rata de succes la examenul de bacalaureat

În județul Dolj au fost eligibile 34 de unități de învățământ pentru  accesarea fondurilor, iar ca urmare a uneiactivități sustinute  de informare șiconsiliere derulate de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj, 24 de unități școlare au depus cereri de finanțare și derulează Programul. “În liceele în care Programul se derulează de aproximativ 2 ani, îmbunătățirea ratei de succes la examenul de bacalaureat a fost o realizare ce a încurajat munca tuturor cadrelor didactice. Ca urmare a economiilor realizate la nivel national, din faptul că nu s-au putut efectua o parte din activitățile extracurriculare, cele 34 de unități de învățământ de învățământ doljene au făcut solicitări pentrudotarea cu laptop-uri, table interactive si camere pentru videoconferință”, a precizat prof. Ani Drăghici, inspector pentru Proiecte educaţionale în cadrul ISJ Dolj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul
Numele

Operaţie antispam (completează):  *