Mai bine asistaţi social, decât zilier

0
109

În urmă cu câţiva ani, a intrat în vigoare legislaţia referitoare la condiţiile în care pot fi angajaţi muncitori zilieri. Regulile sunt foarte stricte, iar respectarea acestora se află în atenţia Inspectoratelor Teritoriale de Muncă. La Dolj, s-a observat o fluctuaţie a numărului acestora, dar angajatorii se confruntă cu o altfel de dificultate: numărul mic al celor care doresc să presteze astfel de activităţi.

Conform legislaţiei în vigoare, pot fi angajaţi, ca zilieri, numai muncitori necalificaţi, pe o perioadă de maximum 90 de zile, de către Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale, Societăţi Comerciale, dar în niniun caz de către o persoană fizică, remunerarea acestora urmând să fie făcută conform tarifului orar raportat la salariul minim pe economie, în urma înţelegerii dintre părţi, plata fiind făcută zilnic, săptămânal sau la finalizarea contractului. Fiecare angajator are obligaţia să întocmească un Registru al zilierilor, care trebuie semnat de fiecare muncitor. De asemenea, este obligatorie instruirea pe securitate şi sănătate în muncă, angajatorul nefiind constrâns de lege să plătească asigurările medicale, aceasta intrînd în atribuţia zilierului, dacă doreşte. Sunt numai câteva domenii în care poate fi folosită o astfel de formă de angajare: agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultură – cu excepţia exploatării fondurilor forestiere (tăieri), piscicultura şi acvacultura, pomicultura şi viticultura, apicultura, zootehnie, spectacole, manipulări de mărfuri, întreţinere şi curăţenie, industria hotelieră, industria publicitară, dar este interzisă folosirea în construcţii.

Peste 18.000 de zilieri înregistraţi în patru ani, la Dolj

La nivelul judeţului Dolj, s-a cunoscut o fluctuaţie a numărului de zilieri. Astfel, în perioada 01.01.2011 – 31.03.2015 au fost înregistrate 18.360 de persoane angajate ca zilieri. În 2014, au fost înregistrate 4.896 contracte de muncă pentru astfel de persoane, iar de la începutul acestui an au fost semnate 323 de astfel de acte. „Cum a început deja campania agricolă, ne vom intensifica verificările pe acest segment de angajare, atrăgându-le atenţia angajatorilor, iar, acolo unde este cazul, le vom oferi şi consultanţă. În cazul unui eveniment petrecut în timpul de lucru al unui zilier, angajatorul are obligaţia să ne anunţe. Amenzile contravenţionale pentru nerespectarea legii sunt foarte mari – între 6.000 – 20.000 de lei. Însă, prin altceva aş dori să atrag atenţia. După discuţiile purtate cu mai mulţi angajatori mari din Dolj, în special de la sere, aceştia întâmpină greutăţi în ceea ce priveşte recrutarea forţei de muncă, mulţi dintre cei care ar putea să presteze astfel de munci preferând să trăiască din ajutoarele sociale primite”, a declarat Cătălin Mohora, inspector şef al ITM Dolj. Conform datelor înregistrate de către ITM Dolj, firmele mari, care au apelat la zilieri, sunt „Domeniul Coroanei” Segarcea, „Sud Oil” Işalniţa, ICAS Bucureşti, Romsilva etc.