Când un dascăl minte…

0
591

Cu toții avem niște limite, cu toții avem anumite pretenții, și mai ales, de la anumite persoane. Avem nevoie de mentori, de modele, iar de cele mai multe ori modelul nostru este dascălul nostru. Dar ce ne facem când modelul nostru minte ?! Ce poate fi mai urât într-o societate să constați că încep să-ți lipsească modelele, ce este mai urât într-un sistem educațional să te mintă dascălul ?!. Ce poate fi mai înjositori ca un profesor să fure… să fure intelectual, să fure notele elevilor. Cât se poate coborî de jos ștacheta într-o societate democratică, într-o țară membră a Uniunii Europene, o țară care se dorește a fi inovativă ???

Am stat de vorbă deunăzi cu un domn profesor, aflasem despre domnia sa, că ar fi un dascăl onorabil… Am solicitat ceva legal, o vizualizare de lucrare la Olimpiada de Fizică, faza județeană, ce a avut loc în data de 23 februarie, la Colegiul Tehnic Energetic din Craiova. Profesorul, nimeni altul decât inspectorul de specialitate Eugen Tuțuleasa, a spus că regulamentul interzice elevilor să-și vadă propria lucrare, de o copie a lucrării, nici nu mai putea fi vorba. Ni s-a recomandat contestația, adică o cerere de recorectare a unuia sau a mai multor subiecte. Domnia sa ne-a asigurat totodată de transparență și corectitudine. Mai mult, spunea domnul inspector, sigur pe domnia sa,  că profesorii corectează întotdeauna în favoarea elevilor și nu în defavoarea lor”. Frumoase cuvinte, culmea, că le-am și crezut și asta pentru că au venit de la un dascăl…considerat, poate de unii, un model.

La 24 de ore, a căzut corectitudinea, dar și corectura în favoarea elevilor. La clasa a XI-a, o elevă a CN Frații Buzești obține în urma contestației un punctaj mai mare decât cel obținut în urma primei corecturi (4,10 inițial – 8,50 după contestație), corectură despre care spunea domnul inspector că este în favoarea elevilor…da, posibil, dar asta doar în favoarea anumitor elevi. Când la o olimpiadă de fizică ți se dublează nota și chiar mai mult…ceva nu e în regulă. Când la aceeași olimpiadă, la aceeași clasă sunt mai multe contestații, pe același motiv…da…ceva nu e în regulă. În mod normal, trebuia făcută o nouă comisie și reverificate toate lucrările.

Colegii domnului inspector spun că lucrurile nu se schimbau, că așa era “ordinul pe unitate”, dar a fost extrem de vigilentă doamna profesor, coordonator al tinerei de la CN Frații Buzești. Doamna profesor Camelia Buzatu, că despre domnia sa e vorba, nu era la primul incident de acest fel. În urmă cu doi ani, tot la o olimpiadă de fizică, organizată tot sub bagheta transparenței și a corectitudinii, doamna profesor descoperă aceleași nereguli, o corectare în defavoarea unor elevi și în favoarea altor elevi…. Și atunci, ca și acum, din păcate, unii elevi au rămas cu aceleași note…dezamăgiți și scârbiți de sistemul educațional românesc.

Ca să sintetizăm. În primul rând, inspectorul de specialitate, Eugen Tuțuleasa a mințit, a  mințit cu sânge rece, când  a spus că de anul acesta regulamentul de organizare al Olimpiadei de Fizică nu mai prevede moderarea, adică, vizualizarea lucrării de către elevi, în prezența profesorilor. Nu numai că a mințit, dar a și încălcat în mod flagrant regulamentul. Iată, ce scrie negru pe alb, în “Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de fizică”, document înregistrat de Ministerul Educației Național,  cu 2766/DGISSEP/29.12.2018 și aprobat de către secretar de stat, Ariana Oana Bucur.

 “Contestaţiile se fac separat, pentru fiecare problemă de la proba teoretică sau pentru lucrarea scrisă ce consemnează rezolvarea cerinţelor lucrării experimentale. Cererea de contestaţie va avea avizul profesorului care a pregătit elevul… Moderarea precede, de regulă, rezolvarea efectivă a contestaţiei.În cadrul moderării, elevul care a depus cererea de rezolvare a contestaţiei discută obiectul contestaţiei cu profesorii evaluatori.Renunţarea la contestaţie,în urma moderării,este certificată de elev prin semnătură pe cererea de contestaţie depusă.Dacă, în urma moderării, elevul nu renunţă la contestaţie,problema  / lucrarea este evaluate de o subcomisie formată din profesori care nu au participat initial la evaluarea problemei sau a lucrării în cauză.” (https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/7_Regulament_specific_Fizica.pdf )

    Nimic din aceste precizări nu s-a respectat la Dolj, la Olimpiada de Fizică, faza județeană. Dar, există și o explicație, Inspectorul Tuțuleasa a ocolit medierea și asta pentru că anul trecut, tot printr-o hoție, de joasă speță, aceeași elevi au fost “faultați” cu bună știință ca să nu ajungă la faza națională. Unei eleve, clasa a X-a i s-a recunoscut la moderare faptul că a fost “furată” de câteva puncte la subiectul III și încurajată să depună contestație, ca mai apoi, la contestație, subiectul III să pară ca și cum nu ar fi fost recorectat, dar culmea, era corectat subiectul II, despre care la moderare nu se făcuse vorbire. Menționăm că în orașele unde s-a solicitat vizualizare și moderare, acest lucru s-a întâmplat. La Iași, de exemplu, a avut loc o planificare, pe ore, pe săli, ca “elevul să nu se streseze”.

În ziua de luni, 25 februarie a.c, la secretariatul unității de învățământ care a găzduit Olimpiada Județeană de Fizică, am depus Cererea cu nr 1346, în baza căreia am solicitat o copie după o lucrare ( n.r lucrarea fiicei mele). Cererea am făcut-o invocând Regulamentul (UE) 2016/279, art 15, alin 3, al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodată, am demonstrat și prin Cauza C – 434/16 Peter Nowak/Data Protection Commisioner, obligativitatea punerii la dispoziție a lucrării.

Curtea Supremă de Justiție a hotărât în acest caz, la art 2 : “Deoarece răspunsurile la examinare constituie date referitoare la cunoștințele și competențele candidatului, iar evaluarea lor constituie o Prelucrare, stabilindu-se performanțe individuale ale candidatului, pe baza observațiilor formulate de examinatori, cele două categorii(răspunsuri ale candidatului și observații ale examinatorului) reprezintă date cu caracter personal, iar această calificare conferă candidatului drepturi de acces și de rectificare”.

Nici până în ziua de astăzi nu am primit un răspuns la cerere…nici, nici…motiv pentru care, în zilele următoare, voi depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal….Este un prim pas pentru a rezolva “altfel” situația. Demersul se dorește a fi un imbold pentru elevii care au hotărât de la anul să stea acasă…pentru că, așa cum mi-au spus aceștia…”această olimpiadă e cu dedicație”. Nu, elevii nu trebuie să stea acasă, ei trebuie să participe la competiții, ei trebuiesc încurajați să participe la concursuri.

Într-o țară normală, cu dascăli care-și cunosc menirea, toate aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat, iar acest concurs, la Dolj, ar fi trebuit să se repete și nu să se pună batista pe țambal… Desigur, nu se va întâmpla așa ceva, și asta pentru România nu mai este o țară normală, este o țară din care tinerii pleacă…și pe an ce trece numărul acestora crește îngrijorător. Județul Dolj, este singurul din țară, unde, la clasa a XII-a nu s-a mai înscris la această olimpiadă niciun elev…

Fostul ministru al Educației, prof.univ.dr Valentin Popa a lansat câteva propuneri, interesante și de bun simț, și anume, ca la olimpiadele faza pe judeţ să existe subiecte unice pe ţară şi corectura să se facă în judeţe diferite, precum la Bacalaureat pentru a asigura o imparţialitate mai bună. Participarea la faza naţională, schimbată, să ajungă 60 poate 65 de elevi, câştigătorii fazelor judeţene. Şi să li se alăture 13 până la 18 din clasamentul naţional. “Ar îmbina excelenţa cu distribuţia regională, pe judeţe”, spunea ministrul, la aceea vreme. Din toate acestea s-a făcut un mix. Normal, că dacă s-ar fi lăsat corectura să fie făcută în alt județ, astăzi, la Dolj, cel puțin, aveam un alt clasament…așa că s-a mers pe subiecte unice și pe o verificare locală, că doar fiecare, în județul lui știe pe cine să trimită…mai exact pe al cui elev.

P.S După o zi ca aceasta…ajungând acasă, a trebuit să mă șterg bine pe covorul de la ușă, mizeria este extrem de mare…Din păcate, desi am crezut că am dat tot noroiul jos, la ușă, am constat că am lăsat urme și pe parchetul din living….