Spitalele din Dolj, luate la puricat

0
124

Având în vedere perioada tulbure pe care o traversează întreg sistemul sanitar, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj a demarat o amplă acţiune de verificare în mai multe spitale de pe raza judeţului. În urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul instituţiei pe parcursul lunii februarie a.c., s-au constatat o serie de nereguli pe care reprezentanţii unităţilor sanitare au obligaţia să le remedieze în cel mai scurt timp posibil.  

În luna februarie a.c., au fost verificate opt unităţi sanitare din judeţ, cheia acestor controale fiind urmărirea modului de derulare a programelor naţionale de sănătate. Cum era de aşteptat, şi de această dată au fost descoperite nereguli. Aşa se face că, din cele opt unităţi sanitare verificate, şase au prezentat mai multe deficienţe.

Spre exemplu, la unul dintre spitalele vizate de controlul inspectorilor CAS Dolj s-a constatat că există stocuri mari pentru două dintre medicamentele utilizate pentru derularea Programului Naţional de Boli Endocrine. În acest caz, s-a hotărât ca, în cel mai scurt timp, conducerea unităţii sanitare să dispună măsuri pentru a împiedica aprovizionarea cu medicamentele respective până la epuizarea stocului, cu respectarea perioadei de valabilitate şi a calităţii actului medical.

Alt spital, alte nereguli. De data aceasta, mărul discordiei a fost Programul Naţional de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere. Inspectorii au constatat depăşirea costului mediu anual pe persoană tratată postexpunere, stabilit prin Ordinul nr. 1.591/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012. Chiar dacă nu a primit o sancţiune, unitatea sanitară are obligaţia să dispună măsuri pentru încadrarea în costurile estimate.

Nereguli constatate în derularea unor programe naţionale de sănătate

O altă problemă sesizată a fost aceea că, la una din unităţile sanitare, medicii coordonatori de program, directorul finaciar contabil şi directorul medical nu aveau prevăzute în fişele de post atribuţiile prevăzute în Ordinul nr. 1.591/2010 la capitolul răspundere contractuală.

Şi în urma verificării Programului naţional pentru tratamentul bolnavilor de tuberculoză au fost descoperite deficienţe. De data aceasta atenţia inspectorilor CAS Dolj a fost atrasă de stocurile mari de materiale sanitare pe anumite produse. Şi în aceste condiţii, unitatea sanitară va trebui să reechilibreze stocul existent, cu respectarea perioadei de valabilitate şi a calităţii actului medical.

Tot în cadrul Programului naţional pentru tratamentul bolnavilor de tuberculoză s-a constatat, în cazul unuia dintre spitale, că s-a depăşit costul mediu anual pe bolnav de tuberculoză tratat, stabilit prin Ordinul nr. 1.591/2010, iar persoanele cu atribuţii în derularea programelor nu au prevăzute în fişele de post atribuţiile prevăzute în acelaşi Ordin nr. 1591/2010.

Au fost descoperite deficienţe în cazul a şase spitale

Inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate au mers în control şi la unul din ambulatoriile de specialitate. Şi aici s-au constatat deficienţe în ceea ce priveşte modul de respectare a unor clauze contractuale, respectiv neinformarea Casei de Asigurări de Sănătate despre modificarea condiţiilor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum cinci zile calendaristice de la data producerii modificării, necompletarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi nesolicitarea documentelor justificative care atestă calitatea de asigurat. În acest caz s-a luat măsura diminuării cu 30% a valorii minime garantate a punctului pentru luna februarie a.c.

„La şase din cele opt unităţi sanitare verificate au fost identificate disfuncţionalităţi în derularea programelor naţionale de sănătate. Unităţile sanitare la care s-au constatat deficienţe vor comunica Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate măsurile dispuse pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate, în termen de 30 zile de la data comunicării actului de control”, a declarat Daniela Gheorghe, purtător de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Dolj.