Proiectul “Voluntar pentru semeni” s-a încheiat cu succes

0
138

Asociaţia “Centrul Regional de Voluntariat” a organizat miercuri, 1 februarie 2012, la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 36 “Gheorghe Bibescu” din Craiova, festivitatea de premiere a elevilor participanţi la proiectul “Voluntar pentru semeni”. Implementat de Asociaţia “Centrul Regional de Voluntariat” şi partenerii săi (Şcoala cu clasele I-VIII nr. 36 “Gheorghe Bibescu”, Universitatea din Craiova prin Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, Platforma Europeană pentru Dezvoltarea tineretului, Tinerii Romi pentru Unitate, Solidaritate şi Transparenţă), proiectul “Voluntar pentru semeni” a avut drept scop formarea unui grup stabil de tineri aparţinând atât etniei rome, cât şi majoritarilor, pentru a se înlătura bariera culturală, stereotipurile şi prejudecăţile, în vederea stopării discriminării.

“În cadrul proiectului, tinerii au participat la activităţi realizate de cei 10 voluntari, prin care aceştia au învăţat despre aspectele relevante ale cunoaşterii imaginii de sine, aptitudinile şi abilităţile personale, sistemul motivaţional al individului, emoţiile şi mecanismele de apărare şi adaptare, autoeficacitatea percepută; identificarea surselor utile de informaţie şi descoperirea în cadrul acestora a informaţiilor relevante pentru o sarcină dată, utilizarea informaţiei în rezolvarea de probleme şi în luarea de decizii”, a declarat Irina Negomireanu, responsabil de activităţi al proiectului “Voluntar pentru semeni”.

Finalizarea proiectului s-a realizat prin organizarea unui cadru plăcut şi “dulce”, în care elevii şi-au primit diplomele de participare, premiul “surpriză”, iar voluntarii s-au bucurat de primirea certificatelor Youthpass. Festivitatea a prilejuit diseminarea rezultatelor proiectului, elevii având ocazia să vorbească profesorilor din şcolile mixte şi partenerilor care au ajutat la implementarea proiectului, despre experienţa de învăţare nonformală.

«Elevii au vorbit despre cât de frumoasă a fost această experienţă în care au învăţat să lucreze în grupuri, formate din tineri aparţinând atât etniei rome, cât şi majoritarilor. Astfel s-a realizat proiectul „Voluntar pentru Semeni” în care au fost dobândite noi competenţe, cunoştinţe şi abilităţi de viaţă», a mai declarat Irina Negomireanu.

  

“Voluntar pentru semeni” este finanţat din fonduri acordate de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, aprobat, gestionat şi monitorizat de ANPCDEFP – Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale,  Acţiunea 1.2 – Iniţiative ale Tinerilor.

 

Centrul Regional de Voluntariat este un organism non-guvernamental, non-profit şi apolitic, fundamentat legal în martie 2010; rezultatul fructuos al iniţiativei unui grup de membri ai Asociaţiei “Platformă Europeană pentru Dezvoltarea Tineretului” care au asigurat în proiectele acesteia managementul, mentoratul şi suportul tehnic necesar implementării activităţilor desfăşurate.