GAL-urile depun proiecte pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală

0
157

Grupurile de Acţiune Locală (GAL) pot depune, la Oficiul Judeţean al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), cereri de finanţare pentru ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”, pe Măsura 41. Solicitările se depun în cadrul unei sesiuni de primire a proiectelor care este deschisă până la momentul epuizării fondurilor nerambursabile alocate, respectiv 176.687.609 de euro. Proiectele se vor primi în fiecare zi, între orele 9.00 şi 14.00, astfel încât ultimul contract să fie semnat nu mai târziu de data de 31 decembrie 2013.

Într-o primă etapă, proiectele aferente Măsurii 41 se depun la sediul GAL, unde vor fi selectate de Comitetul de Selecţie al GAL, în baza criteriilor de selecţie aferente măsurilor în care se încadrează obiectivele proiectelor, la care se adaugă criteriile de selecţie locale, preluate din strategia de dezvoltare locală. “Comitetul de selecţie trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanţare se regăseşte în obiectivele propuse în Planul de Dezvoltare Locală şi că se încadrează în planul financiar al GAL şi, de asemenea, de faptul că implementarea acestuia reprezintă o prioritate în vederea realizării strategiei de dezvoltare locală”, spune Dragomir Brumar, directorul OJPDRP Dolj.

În funcţie de specificul proiectelor, cererile sunt triate

În cea de-a doua etapă, în urma selecţiei, GAL depun proiectele pentru a obţine finanţare prin Măsura 41, la sediile Oficiilor Judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) ale APDRP. La nivelul OJPDRP se realizează apoi o triere a cererilor de finanţare, depuse de GAL, în funcţie de specificul proiectelor. Astfel, proiectele care se încadrează în obiectivele Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” şi ale Măsurii 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”, vor fi transmise de OJPDRP la Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean (CDRJ), în vederea verificărilor, iar celelalte cereri de finanţare vor fi verificate la nivelul structurilor APDRP.

“Pentru a obţine finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să respecte cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii de finanţare în care se încadrează obiectivele proiectelor”, a mai precizat şeful OJPDRP Dolj.