Dezbatere publică pe tema înscrierii copiilor în învăţământul primar

0
773

Până pe 14 februarie 2020, sunt în dezbatere publică atât Metodologia  de înscriere a copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2020/2021, cât şi calendarul aferent acesteia, conform propunerilor făcute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Sunt prevăzute schimbări, faţă de legislaţia anterioară.

Principalele noutăţi incluse în proiectul de metodologie vizează constituirea formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare , precum şi soluţionarea situaţiilor excepţionale ale copiilor care nu se încadrează în tranşele de vârstă prevăzute de metodologie. Astfel,  constituirea formaţiunilor de elevi se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza unei proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ şi aprobate de Consiliul de Administraţie, una care să asigure transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune. De asemenea, situaţiile excepţionale ale copiilor care nu se încadrează în tranşele de vârstă, prevăzute de metodologie, vor fi analizate şi soluţionate de Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti, în baza unor proceduri proprii.  Propunerile, observaţiile şi sugestiile pe marginea proiectului de metodologie propus de MEC pot fi trimise pe adresa de e-mail inscriere.inv.primar@edu.gov.ro, până pe 14 februarie 2020. Conform proiectului, părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai căror copii împlinesc vârsta de şase ani până la data de 31 august 2020 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare. De asemenea, părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de şase ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2020 inclusiv pot să-i înscrie pe cei mici în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare, evaluarea fiind făcută de specialişti ai Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

Calendarul, supus şi el consultării publice

În proiectul prezentat de MEC este prezentat şi calendarul înscrierii în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2020/2021. Astfel, pe 24 februarie 2020, va avea loc afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean . În aceeaşi zi, va trebui prezentat programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, solicitată de părinţi sau tutori, la care se adaugă anunţarea, prin afişare la sediul fiecărei instituţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare, elaborate de unităţile şcolare, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali (sindicate, consiliul părinţilor). Începând cu 25 februarie, finalizare pe 23 martie, sunt prevăzute alte acţiuni: organizarea, la fiecare şcoală, a unor manifestări care să fie cuprinse în „Ziua porţilor deschise”, pentru clasa pregătitoare; organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor care au copii la grădiniţă, care vor fi cuprinşi în învăţământul primar; realizarea evaluării psihosomatice; comunicarea rezultatului acesteia. Pe 25 martie , CJRAE vor transmite rezultatele evaluării . În perioada 4 – 23 martie, va avea loc completarea şi validarea cererilor –tip de înscriere în învăţământul primar. Prima etapă de înscriere va debuta pe 26 martie, prin procesarea, de către Comisia naţională de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie. Între 27 – 30 martie, va avea loc procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă şcoală, alta decât cea de circumscripţie, pe locurile rămase libere, în urma aplicării criteriilor de departajare. Pe 1 aprilie, vor fi afişate locurile rămase libere şi lista cu copiii neînscrişi după prima etapă.

Nu va rămâne niciun copil neînscris

Cea de-a II-a etapă a înscrierii va debuta pe 22 aprilie, prin comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene, a procedurii specifice de repartizare a copiilor, pe locurile rămase disponibile. În intervalul 23 – 30 aprilie, vor fi depuse cererile tip de înscriere, la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru cea de-a doua fază, având loc şi validarea lor la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie. Procesarea cererilor se va desfăşura între 4 – 6 mai, iar pe 7 mai vor fi afişate, la fiecare şcoală, listele finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare. Totl va fi finalizat în perioada 8 – 15 mai, când inspectoratele şcolare judeţene vor soluţiona toate cererile pentru copiii neîscrişi, fiind avutn vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului. Practic, niciun copil nu va rămâne neînscris.