Oferta de educaţie „Step by step” îşi aşteaptă aplicanţii

0
1304

Inspectoratul Şcolar Judeţean a transmis, în teritoriu, către instituţiile de învăţământ preuniversitar, cu preponderenţă celor care au clase în învăţământul preşcolar, clasa pregătitoare şi clasa I, oferta pentru anul şcolar viitor, pentru ceea ce înseamnă forma „Step by step”.

eleviForma de învăţământ, pentru „preşcolar”, „pregătitor” şi „primar” (clasa I), este una modernă, dar, deocamdată, se aplică puţin în România. În judeţul Dolj sunt câteva şcoli care au aplicat acest program: Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Şcolile Gimnaziale „Nicolae Romanescu” şi „Mihai Eminescu” etc. Unele dintre acestea şi-au arătat disponibilitatea şi pentru viitor, rămânând să obţină acreditarea.

Practic, „Step by step” este o formă alternativă de educaţie, în România fiind aplicat, pentru prima dată, în 1994. Scopul principal este acela de abordare a tuturor aspectelor dezvoltării, ca pe un întreg, nu ca fragmente disparate. Toate cadrele didactice care lucrează în această formă de educaţie gripează materiile din programa şcolară în teme unice, care le permit copiilor să vadă legătura dintre materii. Procesul trebuie să includă elaborarea de proiecte, învăţarea prin descoperire, munca în echipă, discuţii de grup şi dialogul cu invitaţi, în primul rând părinţi. Predarea tematică este, de fapt transdisciplinaritatea din învăţământul tradiţional. Obiectivul principal este pregătirea pentru viaţă a copiilor, prin aplicarea conceptului „să-i învăţăm să înveţe!”.

Munca individuală reprezintă un alt aspect important, deoarece  elevul învaţă să ia asupra sa alegerile, să lucreze independent, sub îndrumarea cadrelor didactice. Fiecărui copil i se va întocmi o fişă de evaluare, în care sunt menţionate rezultatele obţinute şi specificaţi paşii care trebuie urmaţi.

Condiţii obligatorii de respectat

elevi 1Centrul „Step by step” pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP) a lansat, către toate inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar, oferta de extindere a alternativelor educaţionale din acest domeniu, pentru anul şcolar 2017-2018. Sunt obligatorii mai multe standarde: formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, în vederea aplicării Metodologiei alternativei educaţionale Step by step (pentru învăţământul preşcolar sunt patru module, pentru cel primar – opt pachete); amenajarea grupelor preşcolare, claselor pregătitoare şi claselor primare cu mobilier modular şi materiale didactice variate, care să susţină explorarea şi învăţarea copiilor; aplicarea sistemului specific de evaluare a copilului, folosind caietele referitoare la ciclul primar etc.

Pentru primirea avizului, la „preşcolar”, sunt necesare mai multe condiţii: acordul Consiliului de Administraţie al grădiniţei, în care trebuie specificat acordul scris al cadrelor didactice, de preferinţă titulare, care doresc aplicarea metodei; existenţa spaţiului fizic necesar (săli de grupă cu maximum dublă funcţionalitate); acordul ISJ, condiţii similare şi pentru ciclul primar.

Termen de depunere a solicitărilor – 15 februarie

Toate aceste menţiuni au fost făcute cunoscute şi instituţiilor şcolare. „Am trimis notificările în judeţ. Cererile pentru grupe preşcolare, clasa pregătitoare şi clasa I , adresate de CEDP, însoţite de documentele solicitate, vor fi analizate de Consiliul Director, urmând a se stabili unităţile cărora li se aprobă extinderea. După aprobare, cadrele didactice nominalizate de către unităţi, care au primit avizul ISJ, vor participa la cursurile de pregătire organizate de CEDP în Centrele de formare. Calendarul cursurilor, precum şi toate detaliile organizatorice vor fi comunicate la timp. Transportul este asigurat de ISJ, conform Protocolului de colaborare nr. 365/BO/26.04.2012, încheiat între CEDP şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Data-limită de transmitere a cererilor, prin fax sau poştă, este 15 februarie, la adresa din Bucureşti a CDP sau prin fax la 0213166774”, a precizat prof. Cristina Ciocoiu, inspector pentru educaţie timpurie, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.