Nouă societăţi din Dolj pot plasa forţă de muncă în străinătate

0
214

Doljenii care sunt în căutarea unui loc de muncă în afara ţării şi intenţionează să apeleze la serviciile unei societăţi care are drept obiect de activitate plasare de forţă de muncă în străinătate trebuie să ştie că, în judeţ, conform Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Dolj, sunt înregistrate zece astfel de firme. Inspectorii de muncă recomandă ca cetăţenii să se informeze cu privire la agenţii de recrutare şi să semnaleze eventualele nereguli, pentru a nu fi escrocaţi de firmele “fantomă”.

Conform informaţiilor furnizate de ITM Dolj, dintre cele zece societăţi care sunt acreditate să medieze angajarea cetăţenilor români în străinătate, în prezent nouă mai sunt active, una dintre ele încetându-şi activitatea fără a comunica, însă, acest lucru, Inspectoratului de Muncă de pe raza judeţului. Astfel, societăţile “Arcforce” din Craiova; “Eurocop-Group” SRL, Craiova (şi-a încetat activitatea); “Euromedical Job”, Craiova; “Europa Senza Confini”, Craiova; “Optima Consulting”, Craiova; “Plasament Hoc”, Craiova; “Romconsult International”, Craiova; “Termolux”, Craiova; “Yspa –România” SRL, Craiova şi “HRR Med Consulting” din Pieleşti, figurează în evidenţele ITM Dolj ca fiind active.

Pe teritoriul României pot desfăşura – în condiţiile Legii nr. 156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate – activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate societăţile comerciale constituite în temeiul <LLNK 11990    31 11 211   0 17>Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filialele societăţilor comerciale străine, înfiinţate în România potrivit <LLNK 11990    31 11 212  42 35>art. 42 şi 44 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca activitate principală “Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă”, denumite “agenţii de ocupare a forţei de muncă”.

Elemente obligatorii pe care un contract trebuie să le conţină

Astfel, potrivit art. 8 din Legea nr. 156/2000, agenţii de ocupare a forţei de muncă pot desfăşura activitatea de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate dacă îndeplinesc următoarele condiţii: “a) dispun de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, aşa cum acestea vor fi precizate în metodologia de aplicare a prezentei legi; b) au încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă; c) au organizat o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor; d) au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă; e) sunt înregistraţi la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi au sediul”. Totodată, mai trebuie ştiut că respectivele contracte, prevăzute la art. 8 lit. d), vor cuprinde cel puţin următoarele elemente: durata contractului; numărul de locuri de muncă în străinătate pentru care se încheie contractul; funcţia, meseria sau ocupaţia; natura şi durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare; durata timpului de muncă şi de repaus; tariful orar, salariul lunar şi datele de plată a salariului; sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale; cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale; durata, modul de acordare şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă; condiţiile de muncă, măsuri de protecţie şi securitate a muncii; posibilitatea transferării salariului în România; asigurarea medicală a angajaţilor români, similar cu cea a cetăţenilor din ţara primitoare; acordarea de despăgubiri angajaţilor români în cazul accidentelor de muncă, al bolilor profesionale sau al decesului; condiţiile de cazare, de locuit sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de asigurare a hranei; asigurarea formalităţilor, stabilirea condiţiilor de transport din România în statul în care se asigură ofertele de locuri de muncă şi retur pentru angajaţii cetăţeni români şi membrii de familie care îi însoţesc sau îi vizitează, precum şi suportarea cheltuielilor aferente; taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajaţilor cetăţeni români, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale; obligaţiile angajaţilor cetăţeni români în străinătate.

Nu în ultimul rând, agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura includerea elementelor şi în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin şi angajatul cetăţean român şi de a asigura încheierea contractelor individuale de muncă şi în limba română.

 

Cetăţenii români care lucrează în străinătate pe baza contractelor prevăzute la art. 8 lit. d) beneficiază în ţară de prestaţiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru şomaj sau de sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, dacă, în temeiul contractelor de asigurare încheiate, plătesc organelor competente din România contribuţiile corespunzătoare stabilite pe baza declaraţiilor privind veniturile lunare realizate în străinătate.