Prin intermediul AJOFM Dolj, peste 10.500 persoane angajate în primele unsprezece luni ale anului 2019

0
3406

În primele unsprezece luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Dolj au fost încadrate în muncă 10.591 persoane, dintre care 4.749  femei.

Din totalul persoanelor ocupate în perioada de referință, 3.841 au peste 45 de ani, 2.603 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani,2.345 au între 25 și 35 de ani, iar 1.802 sunt tineri sub 25 de ani. În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 5.838 provin din mediul urban, iar 4.753 persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale/postliceale (4.648)), urmate de cele cu studii primare/gimnaziale (2.722)). Numărul celor cu studii profesionale este de 2.179, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 1.042.

4.901 persoane fac parte din categoria celor greu ocupabile

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Dolj, în primele unsprezece luni ale anului 2019, 4.901 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. „Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei județene pentru ocuparea forţei de muncă beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată”, se precizează într-un comunicat de presă al AJOFM Dolj.

Astfel, în primele unsprezece luni ale anului 2019 , numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 14.937 persoane.

6.70% rata şomajului

 La începutul lunii trecute, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de6,70 %, cu 0,02pp mai mică decât cea din luna anterioară şi cu0,66pp sub valoarea înregistrată la finele aceleiaşi luni a anului 2018.  Din totalul de 17.816 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj,2.145 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 15.671 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.139 (85%) șomeri provin din mediul rural și 2.677 (15%)sunt din mediul urban. Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.7 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (27.6 %), iar 21.8 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.9 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2 %. „Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 10.462persoane foarte greu ocupabile, 5.131 greu ocupabile,1.310 mediu ocupabile, iar 913 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre”, se mai precizează în comunicat.