Interesele comerciale ale Uniunii Europene

0
3042

Comisia Europeană a prezentat,  luna trecută, o propunere care va permite Uniunii Europene să își protejeze interesele comerciale în pofida paraliziei sistemului multilateral de soluționare a litigiilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Pentru a pune și mai mult accentul pe conformare și pe asigurarea respectării acordurilor comerciale ale UE, Comisia a creat astăzi poziția de Responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială.

Propunerea de modificare a regulamentului existent de asigurare a respectării normelor, vine ca reacție directă la blocarea de ieri a activității Organului de apel al OMC. Actualul regulament – un temei juridic al UE pentru adoptarea contramăsurilor comerciale – impune ca un litigiu să parcurgă în întregime procedurile OMC, inclusiv în faza de apel, înainte ca Uniunea să poată reacționa. Lipsa unui organ de apel al OMC funcțional permite membrilor OMC să se sustragă de la obligațiile care le revin și să scape de aplicarea unei hotărâri cu efect juridic printr-un simplu apel față de un raport al unui grup special.

Acest nou mecanism se va aplica și dispozițiilor privind soluționarea litigiilor incluse în acordurile comerciale regionale sau bilaterale la care UE este parte. UE trebuie să fie în măsură să răspundă cu fermitate în cazul în care parteneri comerciali împiedică soluționarea eficientă a litigiilor, de exemplu prin blocarea componenței grupurilor speciale. rin urmare, UE se concentrează din ce în ce mai mult pe asigurarea respectării angajamentelor luate de partenerii ei în cadrul acordurilor comerciale multilaterale, regionale și bilaterale. În acest sens, Uniunea se va baza pe o serie de instrumente. Propunerea prezentată astăzi va face de acum obiectul unei validări de către Parlamentul European și de către statele membre ale UE în cadrul Consiliului, în cadrul unui proces legislativ uzual.