Diplome pentru absolvenţi

0
157

În ultimele zile ale anului trecut, Ministerul Educaţiei Naţionale a transmis în toată ţara precizările privind tipul şi completarea actelor de studii care se vor elibera absolvenţilor învăţământului preuniversitar, promoţia 2018. Ţinând cont de aceste menţionări , Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a făcut cunoscute toate precizările către instituţiile de învăţământ din domeniu.

Conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului, nr. 918/2013, privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţilor învăţământului preuniversitar, promoţia 2018, li se vor elibera mai multe tipuri de formulare.

«Am transmis în judeţ tot ceea ce ţine de legislaţie, în toate ciclurile de învăţământ. Sunt şi prevederi stricte: pe fotografia fixată pe actul de studiu se aplică „timbrul sec”, al Inspectoratului Şcolar Judeţean, nu sigiliul unităţi de învăţământ emitente. Pentru absolvenţii din 2018, se vor utiliza numai formularele actelor de studii certificate de MEN, pe acestea nefiind aplicată eticheta holografică. Completarea actelor de studii se poate face prin tehnoredactare computerizată, prin dactilografiere sau prin scriere de mână, cu majuscule, cu tuş sau cerneală neagră, fără spaţii libere. Completarea actelor de studii, precum şi înscrierea menţiunilor se fac în limba română, folosindu-se alfabetul latin. Este interzis să fie făcute modificări (ştersături, răzuiri, acoperire cu pastă corectoare, prescurtări  şi/sau adăugiri în actele de studii)”, a precizat  Ramona Stăncescu, responsabil Acte de studii în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Aceasta a mai spus că pe site-ul ISJ Dolj – www.isjdolj.ro – se găsesc toate detaliile din acest domeniu.